• Uitbreiding Clarksons Port Services (DHSS)in de Eemshaven in volle gang

 • Author Archives: Wer

  1. Uitbreiding Clarksons Port Services (DHSS)in de Eemshaven in volle gang

   Leave a Comment

   De geplande uitbreiding van DHSS, dat sinds begin dit jaar onder Clarksons Port Services valt, heeft sinds de bekendmaking van afgelopen april enorme sprongen vooruit gemaakt. In een hoog tempo is er gewerkt aan alle vergunningen, het terrein en op dit moment wordt er volop gewerkt aan de realisatie van het gebouw die op 01 maart 2024 in gebruik zal worden genomen.

   Tijdens de Offshore Energy Beurs in Amsterdam is officieel de naam van DHSS gewijzigd naar Clarksons Port Services. Met een voortdurend groeiend team in de Eemshaven, eenzelfde kwaliteit maar met veel meer slagkracht zal Clarksons Port Services haar ambities voor de komende jaren willen vergroten

   Het gebouw biedt straks ruimte aan servicebedrijven en opdrachtgevers werkzaam in de offshore energie. Zij kunnen zowel kantoren als complete etages huren voor een bepaalde tijd. “Inmiddels zijn twee verdiepingen verhuurd aan grote opdrachtgevers in de offshore wind en zijn er volop onderhandelingen gaande met een nieuw te vestigen organisatie in de Eemshaven”, zegt een trotse Tonnie Schuijl, commercieel directeur van Clarksons Port Services. Het warehouse biedt straks ruimte voor 1750 vierkante meter vloeroppervlakte en zal met 14 meter hoogte een enorme capaciteit gaan bieden voor tijdelijke en permanente opslag.

   Achter het gebouw bevinden zich zestig parkeerplaatsen, waardoor de klanten van Clarksons Port Services niet meer hoeven te parkeren op de kade. 

   De werkzaamheden aan het nieuwe gebouw zijn nog in volle gang. De huidige planning verloopt voorspoedig en de verwachting is dat het Service Centre rond 1 maart 2024 in gebruik kan worden genomen.

  2. Duurzaam ondernemen, innovatieve stappen naar een groene toekomst

   Leave a Comment

   Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven proberen om sociale, milieu en economische overwegingen te integreren in al hun activiteiten. Vandaag de dag is deze aanpak van groot belang in de zakenwereld, niet slechts als een trend, maar als een essentieel onderdeel van zakendoen. Het is een reactie op het groeiende besef hoe bedrijfsactiviteiten invloed hebben op de samenleving en het milieu.

   Het belang van duurzaam ondernemen komt voort uit het begrip dat er steeds meer druk is op natuurlijke hulpbronnen en dat bedrijven een grotere invloed hebben op de maatschappij. Het gaat verder dan alleen voldoen aan wettelijke eisen en richt zich op het proactief nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zakelijke beslissingen. Bedrijven die duurzaam ondernemen erkennen de complexe aard van sociale, ecologische en economische vraagstukken en begrijpen hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hoe belangrijk het is om duurzaam te ondernemen, wordt ook weerspiegeld in veranderende voorkeuren van de consument. Consumenten waarderen steeds meer ethische bedrijfspraktijken en duurzame producten. Bedrijven die duurzaamheid omarmen, hebben vaak een voordeel op de markt omdat consumenten geneigd zijn producten te kiezen die niet alleen van hoge kwaliteit zijn, maar ook in lijn liggen met milieubewuste en sociale waarden. Bovendien heeft duurzaam ondernemen invloed op de reputatie van een bedrijf. Mensen zijn zich meer bewust van milieuproblemen en maatschappelijke vraagstukken, waardoor bedrijven onder toenemende druk staan om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op de wereld. Het vermogen van een bedrijf om duurzaamheid te integreren in zijn strategie en dagelijkse praktijken wordt steeds meer gezien als een maatstaf voor succes en betrouwbaarheid. Duurzaam ondernemen is niet langer slechts een keuze, het is een noodzaak voor bedrijven die succesvol willen zijn in de moderne zakenwereld. Het biedt niet alleen voordelen op het gebied van reputatie en klantloyaliteit, maar draagt ook bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het welzijn van de samenleving op de lange termijn. Het is een strategie die niet alleen de waarde van het bedrijf vergroot, maar die ook een positieve impact heeft op de wereld waarin we leven. 

   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal in de transformatie van bedrijfspraktijken en wordt steeds meer beschouwd als een onmisbaar element van duurzaam ondernemen. De kern ligt in het weten wat de impact is van bedrijfsactiviteiten op de bredere samenleving. Dit gaat verder dan het maximaliseren van winst. Er wordt ook rekening gehouden met de belangen van verschillende mensen, zoals werknemers, klanten, leveranciers en de consumenten. Bedrijven die MVO omarmen, streven naar integriteit en transparantie in al hun zakelijke bedrijfsvoering. Een ander belangrijk element van MVO is betrokkenheid bij de bredere samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
   Bedrijven die werken vanuit een MVO-visie weten dat ze een rol spelen in het positief beïnvloeden van de samenleving. Daarnaast draagt MVO bij aan het opbouwen van sterke en gezonde relaties met werknemers. Bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers creëren een positieve werkomgeving, wat niet alleen goed is voor de medewerker, maar ook de algehele bedrijfsprestaties verbetert. MVO is niet alleen belangrijk omdat het voldoet aan de verwachtingen van de normen van verantwoord ondernemen, maar omdat het de sleutel is tot het opbouwen van een veerkrachtige en verantwoordelijke onderneming in de hedendaagse maatschappij. Het vormt de brug tussen zakelijk succes en een positieve bijdrage aan de wereld om ons heen.

   Groeiend bewustzijn dat bedrijven ook verantwoordelijkheid moeten nemen

   Duurzaam ondernemen vindt zijn oorsprong in het besef dat bedrijven niet alleen moeten streven naar winst, maar ook rekening moeten houden met de effecten van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. In het verleden draaide het vooral om geld verdienen, maar na verloop van tijd groeide het bewustzijn dat bedrijven ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun impact op de wereld om hen heen. Deze verschuiving kwam voort uit bezorgdheid over hoe bedrijven het milieu en de samenleving beïnvloeden. Duurzaam ondernemen ontstond als reactie op de behoefte aan een meer verantwoorde en ethische benadering van zakendoen.

   Een belangrijk moment in deze ontwikkeling was het inzicht dat bedrijven en hun omgeving met elkaar verweven zijn. Duurzaamheid gaat niet alleen over het volgen van regels, maar moet integraal deel uitmaken van de bedrijfsstrategie. Bedrijven begonnen na te denken over hoe ze niet alleen waarde konden creëren voor aandeelhouders, maar ook voor andere belanghebbenden, zoals werknemers en de bredere samenleving. Bedrijven richten zich niet meer alleen op het oplossen van problemen nadat ze zich hebben voorgedaan, maar proberen nu potentiële problemen te voorkomen door duurzaamheid op te nemen in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Bedrijven zijn veranderd in hoe ze dingen doen. Daar waar vroeger werd gewacht, gaan ze nu proberen vooruit te denken. Ze willen geld verdienen, goed voor de samenleving zijn en de natuur beschermen, allemaal tegelijk.

   De voordelen van duurzaam ondernemen

   Duurzaam ondernemen brengt verschillende positieve effecten met zich mee, zowel op financieel gebied als wat betreft de reputatie van bedrijven. Financieel gezien plukken bedrijven die serieus werk maken van duurzaamheid vaak de vruchten van kostenbesparingen. Door bijvoorbeeld efficiënter om te gaan met energie en materialen kunnen ze hun operationele kosten verminderen. Investeringen in duurzame technologieën kunnen bovendien op de lange termijn kostenbesparingen opleveren. Een ander financieel voordeel is de toegang tot nieuwe markten. Consumenten tonen steeds meer interesse in duurzame producten en diensten. Bedrijven die hierop inspelen, kunnen een groter klantenbestand aantrekken en zo hun omzet vergroten. Ook kunnen investeerders meer vertrouwen hebben in bedrijven met een solide duurzaamheidsstrategie, wat kan leiden tot een gunstiger investeringsklimaat.

   De positieve impact van duurzaam ondernemen is ook van invloed op de reputatie van een bedrijf. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid worden vaak gezien als ethisch verantwoord en betrokken bij maatschappelijke en milieukwesties. Dit draagt bij aan een positieve merkperceptie en klantloyaliteit. Een solide reputatie op het gebied van duurzaamheid kan bedrijven ook helpen talent aan te trekken en te behouden. Werknemers geven vaak de voorkeur aan bedrijven die niet alleen uit zijn op winst, maar ook streven naar een positieve impact. Dit kan leiden tot een gemotiveerd en betrokken personeelsbestand, wat weer gunstig is voor de productiviteit en innovatiekracht van een bedrijf. Daarnaast kunnen bedrijven met een sterk duurzaamheidsimago beter omgaan met onvoorziene uitdagingen, zoals veranderingen in wet- en regelgeving of crisissituaties. Ze hebben vaak al systemen en processen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, wat hen veerkrachtiger maakt. Het vormt een win-winsituatie waarin bedrijven niet alleen bijdragen aan een duurzamere wereld, maar ook profiteren van diverse zakelijke voordelen.

   Hoe duurzaamheid tot kostenbesparing kan leiden

   Duurzaamheid, als een kernprincipe in de bedrijfswereld, heeft de kracht om niet alleen positieve effecten te hebben op onze planeet, maar ook op de financiële gezondheid van bedrijven zelf. Een van de manieren waarop dit tot uiting komt, is door kostenbesparingen. 

   Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, hebben vaak een scherp oog voor efficiëntie. Door bijvoorbeeld energiezuinige technologieën te implementeren of productieprocessen te optimaliseren, kunnen ze hun operationele kosten verminderen. Dit niet alleen vanwege milieuvriendelijke praktijken, maar ook omdat efficiëntie vaak hand in hand gaat met kostenbesparingen.

   Een ander gebied waar duurzaamheid financiële voordelen kan opleveren, is afvalbeheer. Bedrijven die actief streven naar verminderde afvalproductie en recycling, kunnen niet alleen bijdragen aan een schonere omgeving, maar ook hun kosten verminderen. Het vermijden van verspilling en het hergebruiken van materialen zijn niet alleen ecologisch verantwoord, maar dragen ook bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Tegelijkertijd opent duurzaam ondernemen de deur naar nieuwe zakelijke kansen. Consumenten hechten steeds meer belang aan duurzame producten en diensten. Bedrijven die deze trend omarmen, kunnen nieuwe klanten aantrekken en hun marktaandeel vergroten. Door innovatie in duurzame technologieën kunnen bedrijven zelfs een voorsprong krijgen in opkomende markten. 

   Een voorbeeld van nieuwe zakelijke kansen is de groeiende markt voor hernieuwbare energie. Bedrijven die investeren in zonne- of windenergie kunnen niet alleen bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, maar ook profiteren van een groeiende sector met toenemende vraag. Bovendien kunnen bedrijven die duurzaamheid integreren, beter voldoen aan een steeds strenger wordende milieuregelgeving. Door vooruitstrevend te zijn in milieuvriendelijke praktijken, kunnen ze zich positioneren als leiders in hun sector en zich onderscheiden van concurrenten. Duurzaamheid laat bedrijven niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar biedt het ook tastbare voordelen op het gebied van kostenbesparingen en nieuwe zakelijke kansen. Het vormt een investering in de toekomst, waarbij ecologische verantwoordelijkheid hand in hand gaat met financieel welzijn.

   Duurzaamheidsstrategieën

   Duurzaam ondernemen omvat een breed scala aan benaderingen en strategieën, aangepast aan de unieke behoeften en doelen van verschillende bedrijven. Een van de meest voorkomende benaderingen is het integreren van duurzaamheid in de kernactiviteiten van een bedrijf. Dit betekent dat duurzaamheid niet slechts een bijzaak is, maar een fundamenteel aspect van de bedrijfsstrategie. Dit kan variëren van het verbeteren van energie-efficiëntie en het verminderen van afval tot het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken en het aannemen van milieuvriendelijke materialen.

   Een andere benadering is het implementeren van circulaire economieprincipes. Dit houdt in dat bedrijven streven naar het minimaliseren van afval door producten en materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, recyclen en upcyclen. Het heroverwegen van het traditionele ‘neem, maak, gooi weg’-model naar een meer circulaire aanpak is niet alleen milieuvriendelijker maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en nieuwe inkomstenstromen. Sommige bedrijven kiezen ervoor om duurzaamheid te benaderen via maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze strategie houdt in dat een bedrijf actief bijdraagt aan sociale en milieuproblemen, vaak verdergaand dan wat wettelijk vereist is. Dit kan onder meer het ondersteunen van lokale gemeenschappen, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het nemen van initiatieven voor maatschappelijke betrokkenheid omvatten.

   Het inzetten op digitale technologieën voor duurzaamheid wordt steeds vaker toegepast. Het gaat daarbij om het gebruikmaken van geavanceerde data-analyse, kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT) om bedrijfsprocessen te optimaliseren, energieverbruik te monitoren en duurzaamheidsprestaties te meten. Deze benadering biedt niet alleen operationele efficiëntie, maar stelt bedrijven ook in staat om beter geïnformeerde duurzaamheidsbeslissingen te nemen. Een veelvoorkomende strategie is het aangaan van samenwerkingen en partnerschappen. Door de krachten te bundelen met andere bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheden kunnen bedrijven gezamenlijk werken aan duurzaamheidsdoelen. Dit kan variëren van het delen van ‘best practices’ tot het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve duurzame oplossingen.

   De benadering van duurzaamheid als een instrument voor innovatie. Bedrijven kunnen duurzaamheidsuitdagingen zien als kansen voor creatieve oplossingen en nieuwe product- of dienstontwikkeling. Dit stimuleert niet alleen milieuvriendelijkheid, maar ook concurrentievoordeel in de markt. In essentie laten de verschillende benaderingen en strategieën voor duurzaam ondernemen zien dat er geen ‘one-size-fits-all’ aanpak is. Het is eerder een kwestie van het afstemmen van duurzaamheidsinspanningen op de specifieke context en doelstellingen van een bedrijf, waarbij flexibiliteit en continue verbetering essentieel zijn.

   Duurzaamheid integreren 

   Bedrijven die duurzaamheid serieus nemen, vinden manieren om dit op verschillende niveaus te integreren: in hun dagelijkse activiteiten, hun samenwerking met leveranciers en zelfs in de manier waarop ze nieuwe producten ontwikkelen. Deze allesomvattende benadering stelt hen niet alleen in staat om milieuvriendelijker te opereren, maar ook om tastbare voordelen te behalen voor hun bedrijf en de gemeenschap.

   Als het gaat om dagelijkse activiteiten, passen bedrijven duurzaamheid toe door hun interne processen kritisch te bekijken. Ze streven naar efficiënter gebruik van middelen, verminderen de  afvalproductie en omarmen milieuvriendelijke productiemethoden. Duurzaamheid wordt niet gezien als iets extra’s, maar als een onderdeel van de manier waarop het bedrijf werkt. In de samenwerking met leveranciers komt duurzaamheid tot uiting door het aangaan van dialoog en samenwerking. Bedrijven stellen eisen aan hun leveranciers, zoals het gebruik van ethisch verantwoorde arbeidspraktijken en milieuvriendelijke materialen. Hierdoor ontstaat een keten van duurzaamheid die verder gaat dan de grenzen van het bedrijf zelf. Door te streven naar transparantie in de hele toeleveringsketen, proberen bedrijven een verantwoorde benadering van zakendoen te bevorderen.

   Bij productontwikkeling worden producten ontworpen met de volledige levenscyclus in gedachten. Hierbij wordt gekeken naar duurzame materialen maar ook naar energie-efficiëntie tijdens productie, distributie en het gebruik. Bedrijven willen niet alleen voldoen aan duurzaamheidsnormen, maar ook producten creëren die de verwachtingen van consumenten wat betreft milieuvriendelijke keuzes overtreffen. Innovatie staat centraal in dit proces, waarbij duurzaamheid dient als drijvende kracht voor nieuwe, baanbrekende producten.
   Deze allesomvattende aanpak laat zien dat duurzaamheid niet langer als een bijzaak wordt beschouwd maar als een cruciale pijler van bedrijfsvoering. Bedrijven die duurzaamheid op effectieve wijze integreren, ervaren niet alleen de voordelen van milieuvriendelijker handelen, maar versterken ook hun concurrentiepositie en voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame bedrijfspraktijken. Het blijft een dynamisch proces dat voortdurende betrokkenheid en aanpassing vereist om gelijke tred te houden met de veranderende normen en verwachtingen in de wereld van duurzaam ondernemen.

   Duurzame technologieën en innovaties

   Bedrijven hebben de laatste jaren grote stappen gezet in het gebruik van technologie om duurzamer te opereren. Een belangrijke aanpak is het slim inzetten van geavanceerde data-analyse. Hiermee kunnen bedrijven een beter begrip krijgen van hun energieverbruik, afvalproductie en andere milieu-impact. Hierdoor kunnen ze specifieke gebieden van verbetering identificeren en efficiëntere processen ontwikkelen.

   Een andere sleutelrol is weggelegd voor Internet of Things (IoT)-technologieën. Dit verwijst naar een netwerk van met internet verbonden apparaten die gegevens kunnen verzamelen en uitwisselen. Sensoren, bijvoorbeeld, kunnen realtime gegevens verzamelen over operationele processen en energieverbruik. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om hun apparatuur en systemen nauwkeurig te monitoren, waardoor ze proactief kunnen reageren op inefficiënties en onnodig gebruik van hulpbronnen kunnen verminderen. 

   Nog een opkomende technologietrend is blockchain, dat transparantie en traceerbaarheid in de supply chain mogelijk maakt. Bedrijven kunnen de herkomst van grondstoffen nauwkeurig volgen, wat ervoor zorgt dat hun toeleveringsketen voldoet aan duurzaamheidsnormen en ethische standaarden. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven zelf, maar ook voor consumenten die steeds meer waarde hechten aan de herkomst en productieomstandigheden. 

   Artificiële intelligentie (AI) speelt ook een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid. AI-algoritmen kunnen worden toegepast om energie-efficiëntie te optimaliseren, logistieke processen te stroomlijnen en afval te verminderen. Hierdoor ontstaan niet alleen kostenbesparingen en een lagere ecologische impact, maar wordt ook de operationele efficiëntie verbeterd. 

   Naast deze technologische benaderingen winnen hernieuwbare energietechnologieën terrein in duurzame bedrijfsvoering. Bedrijven investeren in zonne- en windenergie om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, wat niet alleen positief is voor het milieu, maar ook kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn. Een opvallende ontwikkeling is de groei van circulaire economieplatforms, ondersteund door technologie, die bedrijven de mogelijkheid bieden om producten en materialen te delen, hergebruiken en recyclen. Dit bevordert niet alleen een meer duurzame consumptie, maar biedt bedrijven ook nieuwe zakelijke kansen en besparingen op natuurlijke hulpbronnen. Technologische oplossingen bieden bedrijven de nodige middelen om duurzaamheid te integreren in hun kernactiviteiten. Deze evolutie laat zien dat technologie niet alleen faciliterend is voor bedrijfsdoelen, maar ook een krachtige partner is in het streven naar een meer duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Het is een continu proces van innovatie en aanpassing, waarbij technologie een cruciale rol speelt in het vormgeven van de toekomst van duurzaam ondernemen.

   Samenwerken om duurzame doelen te bereiken

   Bedrijven gaan steeds vaker de samenwerking aan met klanten, werknemers, overheden en gemeenschappen om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Een belangrijk aspect van deze samenwerkingen is het betrekken van klanten bij duurzaamheidsinitiatieven. Bedrijven beseffen dat klanten steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en gaan daarom samen met hen aan de slag om gemeenschappelijke doelen te realiseren.

   Een veelgebruikte aanpak is het informeren en bewustmaken van klanten over duurzaamheid. Bedrijven delen hun inspanningen op dit gebied en moedigen klanten aan om milieubewuste keuzes te maken. Sommige bedrijven introduceren zelfs beloningsprogramma’s om duurzaam gedrag van klanten te stimuleren. Wat betreft werknemers gaat de betrokkenheid verder dan alleen interne duurzaamheidsprogramma’s. Bedrijven bevorderen de participatie van werknemers door hen actief te betrekken bij het vaststellen van duurzaamheidsdoelen en strategieën. Dit kan variëren van het opzetten van duurzaamheidsteams tot het organiseren van trainingen. Door werknemers te betrekken bij duurzaamheid, proberen bedrijven een cultuur van bewustwording en verantwoordelijkheid te creëren.

   In samenwerking met overheden spelen bedrijven een rol als belangrijke partners bij het ontwikkelen en implementeren van duurzaamheidsbeleid. Samenwerkingen variëren van invloed uitoefenen op regelgeving tot deelname aan duurzaamheidstandaarden en belastingincentives. Daarnaast zetten bedrijven zich actief in voor samenwerking met lokale gemeenschappen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Dit omvat investeringen in lokale projecten, ondersteuning van onderwijsinitiatieven en betrokkenheid bij milieubeschermingsactiviteiten. Door met gemeenschappen samen te werken, kunnen bedrijven duurzaamheidsinitiatieven beter afstemmen op de specifieke behoeften en prioriteiten van de lokale bevolking.

   Al deze samenwerkingsverbanden tonen aan dat duurzaamheid niet langer een geïsoleerde inspanning is. Het is een gezamenlijke onderneming waarbij bedrijven, klanten, werknemers, overheden en gemeenschappen de handen ineenslaan om positieve veranderingen teweeg te brengen. Deze gezamenlijke inspanningen versterken niet alleen de duurzame impact van bedrijven, maar dragen ook bij aan het creëren van een bredere cultuur van verantwoordelijkheid en bewustwording. Het is een continu proces waarbij samenwerking wordt ingezet om duurzame doelen te realiseren en een duurzamere toekomst vorm te geven.

   Het belang van meetbare doelen voor duurzaamheid

   Het vaststellen van meetbare doelen is cruciaal voor bedrijven die duurzaamheid nastreven. Het formuleren van concrete en meetbare doelstellingen fungeert niet alleen als een leidraad voor duurzame inspanningen, maar maakt ook het beoordelen van voortgang en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden mogelijk. 

   In de eerste plaats bieden meetbare doelen structuur aan de duurzaamheidsinitiatieven van een bedrijf. Door specifieke doelen te stellen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, het minimaliseren van afval of het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, ontstaat een duidelijk raamwerk. Dit helpt bij het bepalen van prioriteiten en het richten van inspanningen op gebieden met de grootste duurzame impact. Bovendien fungeren meetbare doelen als maatstaf voor de voortgang. Ze stellen bedrijven in staat om regelmatig te evalueren hoe goed ze presteren ten opzichte van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Door duidelijke meetpunten te hebben, kunnen bedrijven trends identificeren, succesvolle strategieën herkennen en, indien nodig, aanpassingen maken om duurzaamheidsinspanningen te optimaliseren.

   Een ander belangrijk aspect van meetbare doelen is transparantie en verantwoordingsplicht. Het vaststellen van concrete doelstellingen maakt het mogelijk om de voortgang openlijk te communiceren naar belanghebbenden, waaronder klanten, investeerders, overheden en de bredere gemeenschap. Transparantie vergroot het vertrouwen en toont aan dat een bedrijf toegewijd is aan het behalen van meetbare resultaten op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast fungeren meetbare doelen als stimulans voor continue verbetering. Door regelmatig de voortgang te meten, worden bedrijven aangemoedigd om innovatieve benaderingen te verkennen en nieuwe duurzame praktijken te ontwikkelen. Dit bevordert een cultuur van voortdurende verbetering, waarbij het stellen van steeds ambitieuzere doelen een motor wordt voor innovatie en vooruitgang.

   Meetbare doelen bieden bedrijven een competitief voordeel. In een steeds duurzamere, zakelijke omgeving worden bedrijven die zich committeren aan meetbare doelen vaak gezien als koplopers in hun sector. Dit kan niet alleen leiden tot een positieve perceptie bij consumenten en investeerders, maar ook bijdragen aan het vermogen van een bedrijf om zich aan te passen aan veranderende regelgeving en markttrends. Daarom zijn meetbare doelen een belangrijk instrument voor bedrijven die duurzaamheid serieus nemen. Ze bieden richting, dienen als meetlat voor de voortgang, versterken de verantwoordingsplicht, bevorderen continue verbetering en creëren een competitief voordeel in de dynamische wereld van duurzaam ondernemen. Het stellen van meetbare doelen is niet alleen een strategische zet, maar ook een krachtig middel om tastbare duurzame impact te realiseren.

   Duurzaamheidsprestaties meten

   Het meten van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf is essentieel en daarvoor gebruiken bedrijven meetinstrumenten zoals Key Performance Indicators (KPI’s) en benchmarks. KPI’s zijn meetbare waarden die laten zien hoe goed een organisatie haar doelstellingen bereikt. Ze dienen als specifieke indicatoren voor duurzaamheidsprestaties. 

   Benchmarks zijn vergelijkingspunten waarmee de prestaties van een bedrijf kunnen worden vergeleken met die van anderen in de sector. Door gebruik te maken van KPI’s en benchmarks kunnen bedrijven hun duurzaamheidsinspanningen evalueren in vergelijking met industriestandaarden. Deze meetinstrumenten bieden inzicht in hoe effectief een bedrijf zijn duurzaamheidsdoelen nastreeft. 

   Hier zijn enkele voorbeelden van KPI’s en benchmarks die bedrijven vaak gebruiken om duurzaamheid te evalueren:

   CO2-uitstoot per eenheid productie:

   KPI: Meten van de totale koolstofuitstoot in verhouding tot de productie-eenheden.

   Benchmark: Vergelijken van deze ratio met de gemiddelde uitstoot in de sector om de efficiëntie te beoordelen.

   Afvalminimalisatiepercentage:
   KPI: Het percentage afval verminderen in vergelijking met de totale geproduceerde goederen.

   Benchmark: Vergelijken van het afvalminimalisatiepercentage met branchegemiddelden voor afvalbeheer.

   Percentage hernieuwbare energiegebruik:

   KPI: Bepalen welk deel van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

   Benchmark: Vergelijken van het percentage hernieuwbaar energiegebruik met de normen in de branche.

   Watergebruiksefficiëntie:

   KPI: Meten van de hoeveelheid water die wordt gebruikt per eenheid productie.

   Benchmark: Vergelijken van watergebruiksefficiëntie met sectorstandaarden om te beoordelen of er ruimte is voor verbetering.

   Leveranciersduurzaamheidsscore:

   KPI: Evalueren van leveranciers op basis van hun duurzaamheidsprestaties.

   Benchmark: Vergelijken van de scores met benchmarks voor leveranciersduurzaamheid in de branche.

   Sociale impactindicatoren:

   KPI: Het meten van de positieve sociale impact van bedrijfsactiviteiten, zoals werkgelegenheidscijfers of investeringen in lokale gemeenschappen.

   Benchmark: Vergelijken van sociale impactindicatoren met branchebrede normen om de sociale verantwoordelijkheid te beoordelen.

   Innovatie-index voor duurzaamheid:

   KPI: Meten van het aantal duurzame innovaties dat door het bedrijf is geïmplementeerd.

   Benchmark: Vergelijken van de innovatie-index met sectorstandaarden om het concurrentievermogen op duurzaamheidsgebied te evalueren.

   Met behulp van deze KPI’s en benchmarks kunnen bedrijven niet alleen hun eigen duurzaamheidsprestaties volgen, maar ook hun positie vergelijken met die van anderen in de branche. Dit helpt bij het stellen van doelen, het identificeren van gebieden voor verbetering en het bevorderen van een holistische benadering van duurzaam ondernemen.

   Uitdagingen en kritiek 

   Duurzaam ondernemen heeft de afgelopen jaren veel lof ontvangen als een essentiële benadering om bedrijfsactiviteiten in lijn te brengen met milieudoelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ondanks de vele voordelen en positieve impact zijn er echter ook uitdagingen en kritiek op dit concept. 

   Een belangrijke hindernis is de aanvankelijke investering die vaak nodig is om duurzaamheidspraktijken in te voeren. Vooral kleine bedrijven met beperkte financiële middelen kunnen terughoudend zijn vanwege de kosten die gepaard gaan met het overstappen naar milieuvriendelijke technologieën of het herstructureren van processen om duurzamer te worden. 

   Een andere, veelvoorkomende uitdaging is het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties op een duidelijke en eerlijke manier. Momenteel ontbreekt uniforme standaardisatie voor duurzaamheidsrapportage, wat betekent dat bedrijven hun inspanningen op verschillende manieren presenteren. Dit gebrek aan consistentie maakt het moeilijk voor belanghebbenden om bedrijven objectief te vergelijken en kan twijfel zaaien over de geloofwaardigheid van duurzaamheidsclaims. Daarnaast wordt duurzaamheid soms bekritiseerd vanwege ‘greenwashing’. Dit gebeurt wanneer bedrijven zichzelf als duurzaam presenteren zonder wezenlijke veranderingen door te voeren. Dergelijke gevallen ondermijnen het vertrouwen van consumenten en andere stakeholders, waardoor oprechtheid in het streven naar duurzaamheid van groot belang is.

   De brede kritiek heeft betrekking op de concurrentiepositie van bedrijven die sterk investeren in duurzaamheid. Sommige critici beweren dat deze bedrijven mogelijk niet kunnen concurreren met andere die zich meer richten op kostenreductie. Dit roept vragen op over de haalbaarheid van duurzaam ondernemen in markten waar winstmarges krap zijn. Een sociaal aspect van duurzaam ondernemen dat kritiek kan oproepen, is ‘groene gentrificatie’. Dit fenomeen doet zich voor wanneer duurzame initiatieven in bepaalde wijken leiden tot hogere kosten van levensonderhoud, wat de oorspronkelijke bewoners kan verdrijven. Het is belangrijk om duurzaamheid te benaderen met een inclusieve lens om ervoor te zorgen dat alle gemeenschappen profiteren van deze inspanningen. Ook brengt de internationale dimensie van duurzaam ondernemen uitdagingen met zich mee. Bedrijven opereren vaak in verschillende landen met uiteenlopende regelgeving en culturele verwachtingen. Dit maakt het lastig om een uniforme aanpak te hanteren die wereldwijd wordt geaccepteerd.

   Bewust zijn van deze uitdagingen en kritiek is van essentieel belang voor duurzaam ondernemen. Het gaat niet alleen om het implementeren van milieuvriendelijke praktijken maar ook om het op evenwichtige en inclusieve wijze aanpakken van financiële en sociale aspecten. Het voortdurend aanspreken van deze kwesties is van cruciaal belang om duurzaam ondernemen als een effectieve benadering voor de toekomst te blijven bevorderen. 

   Transparantie en verantwoording 

   Duurzaam ondernemen is vandaag de dag van groot belang voor bedrijven, en het speelt een steeds prominentere rol in hun besluitvorming. Bedrijven worden zich bewust van hun impact op het milieu, de samenleving en hun eigen succes op de lange termijn. Maar zoals bij elke goede zaak, brengt ook duurzaamheid uitdagingen met zich mee en staat het soms bloot aan kritiek. Desondanks zijn bedrijven actief bezig met het verbeteren van hun aanpak en het omgaan met deze kwesties.

   Een belangrijke hindernis zijn de aanvankelijke kosten die gepaard gaat met het invoeren van duurzame praktijken. Vooral kleinere bedrijven ondervinden hier soms moeilijkheden. Om hiermee om te gaan, zien we dat bedrijven innovatieve financieringsmethoden verkennen en samenwerkingsverbanden aangaan om duurzame initiatieven toegankelijker te maken. Een andere veelvoorkomende uitdaging is het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties op een duidelijke en open manier. Bedrijven begrijpen dat heldere communicatie over hun inspanningen essentieel is om het vertrouwen van consumenten en investeerders te behouden. Als reactie hierop hebben bedrijven stappen ondernomen om uniforme rapportagestandaarden te ontwikkelen, waardoor stakeholders de duurzaamheidsprestaties beter kunnen begrijpen en vergelijken.

   Kritiek op duurzaam ondernemen richt zich soms op ‘greenwashing’, waar bedrijven zichzelf als duurzaam presenteren zonder wezenlijke veranderingen door te voeren. In reactie hierop leggen bedrijven nu meer nadruk op het stellen van meetbare doelen en het delen van hun voortgang om de geloofwaardigheid te vergroten. Er is een groeiende trend van transparantie en verantwoording, waarbij bedrijven erkennen dat duurzaamheid meer is dan alleen een marketinginstrument. De kritiek die er is heeft vaak ook betrekking op de impact van duurzaam ondernemen op concurrentievermogen. Sommige critici twijfelen eraan of bedrijven die sterk investeren in duurzaamheid kunnen concurreren met anderen die zich meer richten op kostenreductie. Bedrijven reageren hierop door te benadrukken dat duurzaamheid op lange termijn waarde creëert, niet alleen voor het milieu maar ook voor de bedrijfsresultaten.

   Om sociale uitdagingen, zoals ‘groene gentrificatie’, waar duurzame initiatieven de kosten van levensonderhoud kunnen verhogen, aan te pakken, werken bedrijven samen met gemeenschappen. Dit omvat het betrekken van lokale belanghebbenden bij besluitvorming en het implementeren van programma’s die zowel het milieu als de sociale omgeving ten goede komen. Bedrijven die internationaal opereren, worden geconfronteerd met verschillende wet- en regelgeving en culturele verwachtingen. Om hiermee om te gaan, werken bedrijven samen met overheidsinstanties en brancheorganisaties om wereldwijd geaccepteerde normen en best practices te bevorderen.

   In een voortdurende inspanning om duurzaamheid te omarmen en de kritiek het hoofd te bieden, zien we bedrijven voortdurend evolueren. Ze leren van uitdagingen en kritiek, passen hun benaderingen aan en zoeken naar innovatieve oplossingen. Deze constante inzet om duurzaamheid te verbeteren, niet alleen als reactie op de huidige verwachtingen maar ook als een proactieve strategie voor de toekomst, toont aan dat duurzaam ondernemen een dynamisch en essentieel onderdeel is geworden van de moderne zakelijke agenda.

   Toekomst van duurzaam ondernemen

   Tegenwoordig is duurzaamheid een hot topic, en we staan aan de vooravond van boeiende ontwikkelingen op dit gebied. Bedrijven beseffen steeds meer dat ze een rol te spelen hebben in het verminderen van hun impact op het milieu en de samenleving. Hier zijn enkele opkomende trends en toekomstige ontwikkelingen die de duurzaamheidsagenda zullen beïnvloeden.

   Een belangrijke trend is de overstap naar een circulaire economie. Dit betekent dat we minder moeten weggooien en meer moeten hergebruiken. Bedrijven experimenteren met nieuwe manieren van produceren en consumeren die afval verminderen en grondstoffen efficiënter gebruiken. Technologie speelt ook een steeds grotere rol in duurzaamheid. Slimme systemen, zoals het Internet of Things en kunstmatige intelligentie, worden ingezet om energieverbruik te monitoren, afval te verminderen en supply chains efficiënter te maken. Biodiversiteit wordt ook belangrijker. Bedrijven realiseren zich dat het behouden van een gezonde natuur niet alleen goed is voor de planeet, maar ook voor hun eigen stabiliteit. Op het gebied van mobiliteit zien we een opkomst van duurzame transportmiddelen. Elektrische auto’s en verbeterd openbaar vervoer worden steeds populairder, en steden worden creatiever met autovrije zones en milieuvriendelijke mobiliteitsinitiatieven. Sociale rechtvaardigheid krijgt ook meer aandacht binnen duurzaamheid. Bedrijven kijken niet alleen naar milieuproblemen, maar ook naar sociale impact, zoals eerlijke lonen en goede arbeidsomstandigheden.

   Duurzaam investeren wordt een grotere trend. Beleggers letten steeds meer op de duurzaamheidsprestaties van bedrijven voordat ze investeren. Groene financiering en duurzame obligaties winnen terrein, waardoor bedrijven worden gestimuleerd om verantwoordelijk te handelen. ‘Groene’ steden zijn ook in opkomst. Stadsplanning richt zich steeds meer op duurzame bouw en energiezuinige infrastructuur om steden leefbaarder en milieuvriendelijker te maken. Verder is er een verschuiving te zien naar een inclusievere benadering van duurzaamheid. Lokale gemeenschappen worden steeds meer betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven, waardoor een breder draagvlak ontstaat en de kans op langdurig succes toeneemt. De toekomst van duurzaamheid ziet er veelbelovend uit. Innovatie, technologie en een groeiend bewustzijn spelen samen om een duurzamere en veerkrachtigere toekomst te creëren waarin bedrijven, overheden en individuen samenwerken voor een betere wereld.

   Voorbereiden op een duurzamere toekomst

   Om een duurzamere toekomst tegemoet te gaan, kunnen bedrijven verschillende stappen ondernemen. Deze aanpak omvat zowel interne bedrijfspraktijken als externe samenwerkingen, wat essentieel is om daadwerkelijk een positieve invloed te hebben op onze wereld.

   Allereerst is het verminderen van de ecologische voetafdruk van groot belang. Bedrijven kunnen dit bereiken door energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energie en het verminderen van afval. Het aanmoedigen van bewustzijn over milieukwesties binnen de organisatie en het vaststellen van duidelijke duurzaamheidsdoelen zijn hierbij van cruciaal belang. Een andere belangrijke stap is het omarmen van duurzame productiepraktijken. Bedrijven kunnen zich richten op het ontwerpen van producten die langer meegaan, het gebruik van gerecyclede materialen, en het minimaliseren van schadelijke stoffen. Deze benadering vermindert niet alleen de impact op het milieu, maar kan ook op de lange termijn kosten besparen.

   Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is tevens van groot belang. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen op sociaal gebied, zoals het waarborgen van eerlijke arbeidsomstandigheden, het ondersteunen van lokale gemeenschappen, en het betrekken van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen. Hierdoor kunnen bedrijven een positieve invloed uitoefenen die verder reikt dan hun eigen activiteiten. Een andere strategie is het actief zoeken naar innovatieve oplossingen. Bedrijven kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling van duurzame technologieën, producten en diensten. Door te blijven innoveren, kunnen ze niet alleen hun eigen duurzaamheidsdoelen bereiken, maar ook bijdragen aan bredere veranderingen in hun sector.

   Samenwerking is essentieel in dit streven naar een duurzamere toekomst. Bedrijven kunnen samenwerken met andere bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en onderzoeksinstituten om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te formuleren en te bereiken. Door samen te werken, kunnen organisaties hun impact vergroten en gezamenlijke voordelen behalen. Het omarmen van transparantie is eveneens van groot belang. Bedrijven moeten open communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen, zowel over de successen als de uitdagingen. Dit versterkt het vertrouwen van stakeholders en moedigt andere bedrijven aan om soortgelijke stappen te zetten.

   Het is belangrijk dat bedrijven zich aanpassen aan veranderende normen en verwachtingen. Duurzaamheid is een dynamisch gebied, en bedrijven moeten flexibel zijn om in te spelen op nieuwe trends, technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Bedrijven die willen bijdragen aan een duurzamere toekomst moeten een holistische benadering omarmen. Door rekening te houden met ecologische, sociale en economische aspecten, kunnen zij daadwerkelijk een positieve invloed hebben en een leidende rol spelen in de overgang naar een meer duurzame wereld. Om deze overgang naar duurzaamheid te bewerkstelligen, omarmen bedrijven verschillende strategieën.

   Bedrijven richten zich op het verminderen van hun ecologische voetafdruk door middel van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en duurzame productiepraktijken.
   Ze trachten niet alleen afval te minimaliseren, maar ook producten te ontwerpen met een langere levensduur en het gebruik van gerecyclede materialen te bevorderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat centraal, waarbij bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid erkennen door eerlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen, lokale gemeenschappen te ondersteunen en stakeholders te betrekken bij besluitvormingsprocessen. De focus ligt niet alleen op winst, maar ook op het creëren van sociale welvaart. 

   Innovatie speelt een sleutelrol, waar bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling van duurzame technologieën en producten. Slimme technologieën, zoals het Internet of Things en kunstmatige intelligentie, worden gebruikt om beter met hulpbronnen om te gaan en nieuwe duurzame kansen te ontdekken. Daarbij staat samenwerking hoog in het vaandel, met bedrijven die samenwerken met andere organisaties, overheden en non-profitorganisaties om gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Open communicatie en transparantie over duurzaamheidsinspanningen zijn van cruciaal belang, terwijl bedrijven zich aanpassen aan veranderende normen en verwachtingen.

   Duurzaam ondernemen toont niet alleen betrokkenheid bij milieuvriendelijke praktijken, maar ook bij sociale rechtvaardigheid en economische veerkracht. Bedrijven beseffen dat duurzaamheid niet alleen een trend is, maar een noodzakelijke koerswijziging naar een positieve toekomst, waarin ze een actieve rol spelen in het vormgeven van een duurzamere wereld.

   Duurzaam Groningen

   Duurzaam ondernemen in Groningen gedijt dankzij een veelzijdige en vooruitstrevende aanpak die specifiek is afgestemd op de kenmerken van de regio. Deze provincie heeft zich toegewijd aan het bevorderen van duurzaamheid op diverse niveaus. 

   In Groningen hebben verschillende energie-initiatieven de weg vrijgemaakt voor een groenere toekomst. Onderzoek naar duurzame energiebronnen, zoals wind- en zonne-energieprojecten, heeft niet alleen tot doel de ecologische voetafdruk te verkleinen, maar draagt ook bij aan de regionale economie. Door de handen ineen te slaan, ontstaat een synergetische benadering van duurzaamheid. Bedrijven werken actief samen met lokale belanghebbenden om duurzame praktijken te bevorderen, wat resulteert in een gezamenlijke inzet voor een groenere en welvarende gemeenschap. 

   Innovatieve bedrijven in Groningen spelen een leidende rol in het omarmen van duurzame praktijken. Als pioniers hebben ze oog voor meer dan alleen winst; ze hebben aandacht voor de ecologische en sociale impact van hun activiteiten. Door innovatie te omarmen, creëren ze een gunstig ecosysteem voor duurzaam ondernemen. In de agrarische sector van Groningen bloeien duurzame praktijken op. Landbouwbedrijven zetten zich in voor milieuvriendelijke benaderingen, zoals het verminderen van chemisch gebruik en het bevorderen van biodiversiteit. Deze inspanningen dragen niet alleen bij aan een groenere economie, maar benadrukken ook de verbinding tussen landbouw en duurzaamheid in de regio.

   De uitdagingen en kansen met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen, zoals het gebruik van aardgas, worden in Groningen actief aangepakt door bedrijven. Deze inspanningen illustreren niet alleen de betrokkenheid bij duurzaamheid, maar benadrukken ook het strategische denken van bedrijven om de impact op natuurlijke hulpbronnen te verminderen en tegelijkertijd economische groei te waarborgen. In essentie weerspiegelt duurzaam ondernemen in Groningen niet alleen de regionale kenmerken, maar ook de veerkrachtige inzet van bedrijven en gemeenschappen om een duurzamere toekomst te creëren. Door continue samenwerking, innovatie en aandacht voor lokale uitdagingen blijft de regio een lichtend voorbeeld van duurzaam ondernemerschap in Nederland.

   Wat is jouw eigen rol op het gebied van duurzaam ondernemen?

   Sta er eens bij stil hoe jouw persoonlijke bijdrage van grote waarde kan zijn in het nastreven van duurzaam ondernemen. Denk bewust na over jouw impact op duurzaamheid, zowel in persoonlijke als professionele contexten, zoals keuzes in consumptie of de organisatie van jouw werk. Ontwikkel duurzame gewoonten door te kijken waar je jouw levensstijl en werkpraktijken kunt aanpassen om duurzamer te leven, zoals het verminderen van energieverbruik, het beperken van afval en het steunen van duurzame producten. Verken kansen om deel te nemen aan duurzaamheidsinitiatieven, zowel binnen jouw organisatie als in de bredere gemeenschap. Denk aan vrijwilligerswerk of betrokkenheid bij projecten die duurzaamheid bevorderen. Blijf op de hoogte van duurzaamheidsontwikkelingen om bewuste keuzes te maken en anderen te inspireren. Overweeg ook manieren om duurzaam denken te stimuleren binnen jouw organisatie, bijvoorbeeld door voorstellen te doen voor groenere werkpraktijken.

   Erken het belang van samenwerking en begrijp dat duurzaamheid vaak gedijt bij gezamenlijke acties. Samenwerken met collega’s, vrienden en familie vergroot de impact en versterkt een gedeelde visie op duurzaamheid. Door bewust na te denken over jouw rol en acties in duurzaam ondernemen, draag je waardevol bij aan het grotere doel van een duurzamere wereld. Elke kleine stap is van betekenis, en gezamenlijk kunnen we een aanzienlijke, positieve impact hebben op onze omgeving en toekomstige generaties.

   Meer over duurzaam ondernemen in Nederland

   Wil je dieper duiken in duurzaam ondernemen en ontdekken hoe jouw bedrijf positieve impact kan hebben? In Nederland zijn diverse bronnen en organisaties die waardevolle inzichten bieden:

   MVO Nederland (mvonederland.nl): Een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

   Duurzaam Bankieren door NVB (nvb.nl/onderwerpen/duurzaam-bankieren): Informatie van de Nederlandse Vereniging van Banken over duurzaam bankieren.

   De Groene Zaak (degroenezaak.com): Een netwerk van duurzame ondernemers en bedrijven.

   Duurzaam Ondernemen bij RVO (rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt praktische informatie.

   Nederland Circulair! (nederlandcirculair.nl): Alles over de circulaire economie in Nederland.

   Dit zijn slechts enkele van de vele beschikbare bronnen. Ontdek hoe jouw onderneming kan bijdragen aan een duurzamere toekomst door deze websites te verkennen en inspiratie op te doen.

   Specifieke links en organisaties voor duurzaam ondernemen in de provincie Groningen:

   1.Energy Academy Europe (energyacademy.org/): EAE in Groningen is gericht op onderzoek en onderwijs op het gebied van energie, met een focus op duurzaamheid en innovatie.

   2.Groninger Ondernemers Courant – Duurzaamheid (groningerondernemerscourant.nl/nieuws/thema/duurzaamheid): Nieuws en informatie over duurzaamheid in Groningen.

   3.Green Office Groningen (greenofficegroningen.nl): Een platform voor duurzaamheid binnen de Rijksuniversiteit Groningen, dat samenwerkt met lokale bedrijven en organisaties.

   4.Groninger Landschap (groningerlandschap.nl): Een organisatie die zich inzet voor natuur- en landschapsbehoud in de provincie Groningen.

   5.Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (sb-eemsdelta.nl/themas/duurzaamheid/): Informatie over duurzaamheid binnen het bedrijfsleven in de regio Eemsdelta.

   6.VNO-NCW Noord (vno-ncwnoord.nl/themas/duurzaamheid): Informatie en initiatieven rond duurzaam ondernemen in Noord-Nederland.

   7.Groningen Werkt Slim (groningenwerktslim.nl): Een initiatief om bedrijven te ondersteunen bij verduurzaming en efficiëntieverbeteringen.

   8.Cleantech Tomorrow (cleantechtomorrow.com/): Een jaarlijks evenement in Groningen dat gericht is op schone technologie en duurzaamheid.

   Bezoek bovenstaande pagina’s over duurzaamheid in de provincie Groningen voor actuele updates. Je vindt hier meer informatie over hoe jij kunt bijdragen aan een duurzame provincie Groningen.

  3. Traiteurslager Johan Pul: Waar Duurzaamheid en smaak samenkomenTraiteurslager Johan Pul: 

   Leave a Comment

   Bij Traiteurslager Johan Pul in Gieten draait alles om meer dan alleen hoogwaardig vlees. Johan Pul: “Onze toewijding aan kwaliteit, duurzaamheid en ongeëvenaarde smaak vormt de kern van alles wat we doen.”

   Duurzaamheid in elk detail

   “Duurzaamheid is niet slechts een keuze voor hoogwaardig vlees, maar een onderdeel van onze bedrijfsvoering”, zegt Johan. “Onze inzet voor duurzaamheid gaat nog verder met energie-efficiënte koelsystemen, waardoor we niet alleen de kwaliteit van ons vlees behouden maar ook bijdragen aan het verminderen van energieverbruik. Daarnaast gebruiken we lokale en seizoensgebonden ingrediënten om de ecologische belasting te verminderen. Verder zijn onze verpakkingen niet alleen milieuvriendelijk maar ook praktisch en functioneel. We streven naar minimale verspilling, zowel in de productieketen als bij onze klanten thuis. Deze verpakkingen zijn ontworpen om de versheid van het vlees te behouden en de natuurlijke smaken onaangetast te laten. Elk detail telt, en we geloven dat het bijdraagt aan het waarborgen van een duurzame toekomst.”

   Als je bij Traiteurslager Johan Pul koopt, geniet je niet alleen van hoogwaardig vlees maar draag je ook bij aan een beter milieu.

   Rijke smaakbeleving

   Johan: “Wat ons vlees onderscheidt, gaat verder dan duurzaamheid en traceerbaarheid. Het is de unieke smaakbeleving. Ons vlees, welke de juiste tijd en aandacht krijgt om te groeien, waardoor vleessappen beter blijven behouden, leidt tot een rijke smaakbeleving. In tegenstelling tot het vaak waterige supermarktvlees, biedt ons vlees een rijke, sappige smaak die elke maaltijd naar een hoger niveau tilt. Onze ambachtelijke benadering van vleesbereiding, gecombineerd met aandacht voor de herkomst van onze ingrediënten, maakt onze producten tot een culinaire ervaring. Het is een reis door smaken, texturen en aroma’s die je zintuigen prikkelen en je laten genieten van een (h)eerlijk stukje vlees.” Ook onze vrije uitloopkip wordt droog geslacht, waardoor tijdens het bereiden gewichtsverlies tot een minimum wordt beperkt.

   Toewijding aan (h)eerlijke producten

   Traiteurslager Johan Pul gaat verder dan alleen het leveren van (h)eerlijk vlees. Volledige toewijding aan kwaliteit en duurzaamheid vormt de kern. Johan: “We werken samen met lokale boeren die dezelfde passie voor dierenwelzijn delen. Het resultaat is traceerbaar vlees van de hoogste kwaliteit, afkomstig van dieren die met respect zijn grootgebracht. Onze medewerkers zijn experts op het gebied van vlees en staan altijd klaar om hun kennis te delen. Of je nu advies zoekt over de perfecte bereidingswijze of inspiratie voor een feestelijk gerecht. Onze klanten zijn liefhebbers van goed eten.”

   Van Boerderij tot bord traceerbaar en betrouwbaar

   “Wij geloven in transparantie als het gaat om de herkomst van ons vlees”, zegt Johan. “Daarom hebben we een traceerbaarheidssysteem geïmplementeerd dat je in staat stelt om de reis van het vlees, van boerderij tot bord, te volgen. Zo weet je precies waar je eten vandaan komt en kun je met een gerust hart genieten van een (h)eerlijke maaltijd. Voor wie het wil zijn er zelf excursies om te kijken waar onze producten vandaan komen.”

   Culinaire verwennerij voor elke gelegenheid

   Of je nu een doordeweekse maaltijd op tafel wilt zetten of een speciale gelegenheid viert, bij Slagerij Johan Pul vind je altijd wat je zoekt. Er is een uitgebreide selectie verse vleeswaren en huisgemaakte worsten maar ook verschillende salades, bbq-pakketten, kerstpakketten, kant-en-klare maaltijden en 

   catering op maat.

   Kom langs en ontmoet het toegewijde team en ontdek waarom Traiteurslager Johan Pul trots is op de ambachtelijke producten. Proef de passie waarmee gewerkt wordt. Vergeet niet om ook de heerlijke droge worsten van Vleesatelier De Hondsrug te proeven. Een ambachtelijke lekkernij vol karakter en smaak. 

   Kijk voor meer informatie op traiteurslagerjohanpul.nl of kom langs in Gieten. Ons adres: De Trog 2. Voor vragen kunt u ook altijd bellen 0592 262 197 of mailen info@traiteurslagerjohanpul.nl.

  4. Doorlopende focus op werk en veiligheid is essentieel voor een veilige werkomgeving

   Leave a Comment

   Het belang van werk en veiligheid dient benadrukt te worden in diverse maatschappelijke facetten. Ze vormen de kern van een gezonde, productieve werkomgeving waarin zowel werknemers gedijen als organisaties floreren. Deze begrippen omvatten een breed scala aan aspecten gericht op het waarborgen van het welzijn tijdens taakuitvoering, en hun toepassing is cruciaal in diverse sectoren.

   rimair draagt een sterke focus op werk en veiligheid bij aan het verminderen van arbeidsongevallen en het minimaliseren van gezondheidsrisico’s op de werkplek. Werknemers dienen hun taken uit te voeren zonder overmatige blootstelling aan gevaarlijke situaties of schadelijke stoffen. Door proactieve veiligheidsmaatregelen te nemen, kunnen organisaties niet alleen de fysieke integriteit van hun personeel beschermen, maar ook hun reputatie en financiële stabiliteit waarborgen.

   Daarnaast bevordert een sterke werk- en veiligheidscultuur een gevoel van vertrouwen en betrokkenheid onder werknemers. Werknemers die zich veilig voelen op de werkplek, zijn eerder betrokken bij hun taken en geneigd samen te werken met collega’s. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en verhoogt de algehele productiviteit van een organisatie. Het zorgt er ook voor dat werknemers met een gerust hart hun verantwoordelijkheden kunnen nemen, wetende dat hun werkgever hun welzijn serieus neemt.

   Wettelijke voorschriften en normen 

   Werk en veiligheid spelen ook een cruciale rol bij het voldoen aan wettelijke voorschriften en normen. Overheden en brancheorganisaties stellen strikte eisen aan bedrijven om te waarborgen dat ze voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid op de werkplek. Door aan deze normen te voldoen, vermijden organisaties niet alleen boetes en juridische complicaties, maar tonen ze ook hun toewijding aan ethisch ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

   Een ander belangrijk aspect van werk en veiligheid betreft de impact op de mentale gezondheid van werknemers. Stress, burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel het individu als de organisatie.
   Het implementeren van maatregelen ter bevordering van een gezonde werkomgeving, inclusief aandacht voor de psychosociale aspecten van het werk, draagt bij aan het welzijn van werknemers en vermindert het risico op langdurige gezondheidsproblemen.

   Het belang van werk en veiligheid gaat verder dan eenvoudige naleving van regels. Het gaat om het waarborgen van de veiligheid, het welzijn en de tevredenheid van werknemers. Door hierin te investeren, investeren organisaties in hun meest waardevolle kapitaal, hun personeel. Het is een investering die op de lange termijn vruchten afwerpt door het creëren van een positieve bedrijfscultuur en het bevorderen van duurzaam succes.

   De ontwikkelingen op het gebied van werkveiligheid

   Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een voortdurende verfijning van de regels en voorschriften die onze werkplekken sturen. Het streven naar het beschermen van werknemers, het minimaliseren van risico’s en het waarborgen van een gezonde, veilige werkomgeving, zal dan ook volop in ontwikkeling blijven. 

   In de beginfase van de industriële revolutie, een periode van snelle industrialisatie en technologische vooruitgang, werden werknemers vaak blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder adequate bescherming. Er ontbraken gestandaardiseerde veiligheidsmaatregelen en er was weinig aandacht voor de menselijke factor in de arbeidsomgeving. Werkveiligheid was destijds geen prioriteit, wat resulteerde in ernstige risico’s voor arbeiders zonder effectieve middelen om zichzelf te beschermen.

   Met de voortgang van de industrialisatie groeide het besef van de noodzaak om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Incidenten en ongevallen leidden tot een groter bewustzijn van de menselijke kosten van onveilige werkomgevingen. Dit leidde tot de opkomst van de arbeidsrechtenbeweging, waar werknemers en hun bonden streden voor betere voorwaarden en veiligere werkplekken. Overheden begonnen wetten en regelgeving op te stellen om minimale veiligheidsnormen af te dwingen en werkgevers verantwoordelijk te houden voor de bescherming van hun werknemers.

   Digitalisering 

   In de 20e eeuw boekte werkveiligheid verdere vooruitgang, aangedreven door technologische innovaties, wetenschappelijke ontdekkingen en een groeiend bewustzijn van gezondheids- en veiligheidskwesties. Nieuwe industrieën, zoals de chemische en nucleaire sector, brachten unieke uitdagingen met zich mee die specifieke regelgeving vereisten. Tegelijkertijd ontwikkelden zich internationale normen en richtlijnen om wereldwijde samenwerking op het gebied van werkveiligheid te bevorderen. De digitalisering heeft de aard van onze manier werken veranderd, wat heeft geleid tot aanpassingen in veiligheidsnormen en -praktijken. De opkomst van de informatiemaatschappij heeft nieuwe uitdagingen met zich meegebracht, zoals cybersecurity en ergonomische problemen door langdurig computergebruik. Regelgeving richt zich nu niet alleen op fysieke veiligheid, maar ook op het welzijn van werknemers in een snel veranderende, gedigitaliseerde arbeidswereld.

   Het waarborgen van werkveiligheid is niet alleen een morele plicht, maar ook een investering in menselijk kapitaal en bedrijfssucces. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat het creëren van een veilige werkomgeving niet alleen voldoet aan wettelijke verplichtingen, maar ook bijdraagt aan een positieve bedrijfscultuur, verbeterde productiviteit en een positief imago in de samenleving. De ontwikkeling van werkveiligheid is een voortdurende zoektocht naar het vinden van evenwicht tussen economische vooruitgang en het welzijn van werknemers. Deze wordt gevormd door historische lessen, technologische vooruitgang en het besef dat een veilige werkomgeving niet alleen een noodzaak is, maar ook de sleutel tot duurzaam succes in een steeds veranderende wereld.

   Basisprincipes van werkveiligheid

   De basisprincipes van werkveiligheid zijn gebaseerd op een aantal belangrijke speerpunten, waarbij risicobeoordeling, preventieve maatregelen en noodprocedures centraal staan. Deze punten zijn essentieel voor een effectief veiligheidsbeleid op verschillende werkplekken en zorgen ervoor dat werknemers gezondheid en welzijn behouden.

   Het beoordelen van risico’s is het beginpunt van effectieve werkveiligheid. Het omvat een systematische analyse van mogelijke gevaren en risico’s op de werkplek. Dit proces vereist een grondige evaluatie van werkprocessen, de omgeving en gebruikte apparatuur. Het doel is om potentiële risico’s te ontdekken en passende maatregelen te nemen om deze te verminderen. Risicobeoordeling is een continu proces en moet regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen in de werkomgeving of procedures te reflecteren.

   Preventie is een belangrijk onderdeel van werkveiligheid, gebaseerd op de resultaten van de risicobeoordeling. Het concentreert zich op het proactief verminderen of elimineren van geïdentificeerde risico’s, van technologische oplossingen tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het bedenken van nieuwe werkprocessen. Het doel is om ongevallen en letsel te voorkomen voordat ze plaatsvinden. Werknemers moeten worden betrokken bij het preventieproces door middel van training en bewustwording, zodat ze een actieve rol kunnen spelen bij het handhaven van een veilige werkomgeving.

   Noodprocedures vormen het sluitstuk van werkveiligheid en zijn van vitaal belang bij onverwachte incidenten. Hierbij gaat het om gedetailleerde plannen voor evacuatie, brandbestrijding, medische noodgevallen en andere urgente situaties. Werknemers moeten bekend zijn met deze procedures en regelmatig oefenen, zodat ze snel en effectief kunnen handelen in noodsituaties. Het opstellen van duidelijke communicatielijnen en het voorzien van de juiste nooduitrusting zijn ook erg belangrijk in het opstellen van noodprocedures.

   De basisprincipes van werkveiligheid zijn onderling met elkaar verbonden zodat zij zorgen voor een veilige werkomgeving en dat deze gewaarborgd kan worden. Risicobeoordeling biedt inzicht in specifieke gevaren, preventie richt zich op het voorkomen van incidenten en noodprocedures bieden een reactie op onverwachte gebeurtenissen. Samen vormen ze een sterke basis voor een veiligheidsbeleid dat niet alleen voldoet aan wettelijke eisen, maar ook een positieve en gezonde werkcultuur bevordert. Werkveiligheid is geen statisch concept; het vereist voortdurende ontwikkelingen en aanpassingen aan veranderende omstandigheden. Door een constante alertheid op risico’s, het implementeren van doeltreffende preventieve maatregelen en het voorbereiden op noodsituaties, kunnen organisaties een veilige werkomgeving creëren waar werknemers gedijen en bijdragen aan het succes van de organisatie.

   Eerste arbeidswetten

   De veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot werk en veiligheid laten zien dat er constant wordt gewerkt aan het verbeteren van normen en voorwaarden in werkomgevingen. Deze ontwikkeling begon tijdens de industrialisatie en de opkomst van arbeidsrechtenbewegingen, die streefden naar betere arbeidsomstandigheden. In de loop der jaren hebben verschillende factoren bijgedragen aan de groei en verbetering van deze regelgeving, met als uiteindelijk doel de veiligheid en het welzijn van werknemers in diverse sectoren te waarborgen.

   In het begin van de industrialisatie, waar grote fabrieken en snel veranderende arbeidsomstandigheden opkwamen, waren er veel problemen. Werknemers liepen vaak gevaarlijke situaties tegen het lijf zonder de juiste bescherming. Als reactie hierop begonnen arbeidersbewegingen te strijden voor betere arbeidsrechten en veiligheidsnormen. Dit leidde tot de invoering van de eerste arbeidswetten en regelgeving aan het einde van de 19e eeuw.

   De twintigste eeuw kende een uitbreiding van wet- en regelgeving op het gebied van werk en veiligheid. Een belangrijke mijlpaal was de oprichting van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 1919.  Sinds 1946 is deze verbonden aan de VN. Deze organisatie ontwikkelde verdragen en aanbevelingen om de arbeidsomstandigheden wereldwijd te verbeteren. In veel landen werden ook nationale arbeidswetten aangenomen om specifieke veiligheidsnormen af te dwingen.

   Verschillende industrieën 

   Met de opkomst van nieuwe technologieën en industrieën in de tweede helft van de twintigste eeuw, ontstond de noodzaak van meer gespecialiseerde regelgeving. Sectoren als de chemische industrie en de nucleaire sector vereisten specifieke veiligheidsvoorschriften vanwege de complexiteit en de specifieke risico’s die ze met zich meebrachten. Deze ontwikkelingen leidden tot de totstandkoming van gedetailleerde regelgeving die was afgestemd op de behoeften van verschillende industrieën.

   Eenentwintigste eeuw 

   In de eenentwintigste eeuw hebben de globalisatie en de opkomst van de digitale economie nieuwe uitdagingen voor werkveiligheid geïntroduceerd. Dit heeft geleid tot een verdere verfijning van regelgeving om de veiligheid te waarborgen in een steeds veranderende arbeidsomgeving, inclusief kwesties als telewerken en cybersecurity. Het ontwikkelen en handhaven van wet- en regelgeving met betrekking tot werk en veiligheid blijft een dynamisch proces. Overheden en internationale organisaties werken samen om regels aan te passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en opkomende risico’s. Deze voortdurende inspanningen zijn essentieel om een gezonde en veilige werkomgeving te kunnen blijven waarborgen en ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van en voldoen aan de geldende normen.

   Werk en veiligheid in de zorgsector

   Werk en veiligheid in de zorgsector zijn essentieel voor hoogwaardige zorg en het welzijn van zorgprofessionals. In deze complexe omgeving zijn specifieke uitdagingen om zowel patiënten als personeel veilig te houden. 

   Infectiepreventie is van groot belang, gezien de nauwe interactie tussen zorgverleners en patiënten. Maatregelen, zoals strenge handhygiëne, het gebruik van beschermende uitrusting en het correct beheer van medisch afval, dragen bij aan een veilige zorgomgeving. Ergonomie is ook cruciaal, aangezien zorgverleners vaak fysieke belasting ervaren door het tillen en verplaatsen van patiënten. Het toepassen van ergonomische principes, het geven van de juiste hulpmiddelen en training verminderen het risico op blessures door het werk. Psychosociale gezondheid is een even belangrijk aspect. Het omgaan met emotionele stress en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans zijn vitaal. Een ondersteunende werkomgeving, inclusief toegang tot counseling en stressmanagementprogramma’s, draagt bij aan de veerkracht van het zorgpersoneel. 

   Strikte naleving van protocollen voor medicatiebeheer en patiëntveiligheid is een vereiste. Het voorkomen van medicatiefouten en zorgvuldige patiëntidentificatie zijn cruciaal voor veilige en kwalitatieve zorg. Brandveiligheid en noodplanning zijn ook van groot belang. Het ontwikkelen en oefenen van evacuatieprocedures, goed onderhoud van brandpreventieapparatuur en het trainen van personeel voor snelle noodsituatiereactie zijn integraal. 

   In de zorgsector wordt voortdurend gestreefd naar verbetering en innovatie. Dit omvat het integreren van nieuwe technologieën, regelmatige training van personeel en het aanpassen van protocollen aan veranderende behoeften. Door een holistische benadering te hanteren, kunnen zorgorganisaties niet alleen fysieke veiligheid waarborgen, maar ook een ondersteunende werkomgeving creëren waarin zorgprofessionals met toewijding hun belangrijke rol vervullen. We belichten enkele sectoren om te zien wat werk en veiligheid daar betekenen.

   Jongerenwerk

   Werk en veiligheid in het jongerenwerk is van belang om zo een omgeving te creëren waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, leren en plezier hebben, terwijl tegelijkertijd hun welzijn en veiligheid worden gewaarborgd. Er zijn specifieke veiligheidsmaatregelen en regels gemaakt om de uitdagingen aan te pakken waarmee jongerenwerkers te maken krijgen bij het begeleiden en betrekken van jongeren. Een heel belangrijk aspect in het jongerenwerk is ervoor zorgen dat de omgeving veilig is. Het kan dan ook gaan om het verminderen van risico’s op plaatsen waar jongeren samenkomen, zoals jeugdcentra of buitenevenementen. Het uitvoeren van een grondige risicobeoordeling is van groot belang. Factoren als toegangscontrole, veiligheid van apparatuur en noodprocedures zijn belangrijke punten bij het handhaven van een veilige omgeving.

   Daarnaast richt het jongerenwerk zich vaak op het aanbieden van programma’s en activiteiten die jongeren uitdagen en inspireren. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee ervoor te zorgen dat deze activiteiten niet alleen educatief en stimulerend zijn, maar ook veilig. Het volgen van richtlijnen voor toezicht, het verstrekken van veilige materialen en het trainen van jongerenwerkers in veiligheidsprocedures dragen bij aan het creëren van een beschermde omgeving. 

   Het jongerenwerk houdt ook rekening met psychosociale veiligheidsaspecten. Dit gaat niet alleen om het bieden van een veilige fysieke ruimte, maar ook om het aanbieden van een emotioneel veilige omgeving. Het bevorderen van een cultuur van respect, inclusiviteit en open communicatie en een sfeer spelen hierbij een grote rol. Jongeren moeten zich gehoord voelen en vrijelijk hun gedachten en zorgen kunnen delen.

   Regels in het jongerenwerk zijn er om de veiligheid te ondersteunen. Dit betekent dat wetten die te maken hebben met de zorg voor jongeren, privacyregels voor jongeren en veiligheidsregels voor activiteiten met jongeren, opgevolgd moeten worden. Het is belangrijk om procedures te hebben voor het melden van incidenten, het controleren van de achtergrond van personeel en het geven van training aan jongerenwerkers, zodat ze klaar zijn voor verschillende situaties. Het jongerenwerk verandert steeds, en als het verandert, moeten ook de regels aangepast worden. Hierbij horen ook digitale regels, zoals ervoor zorgen dat online plekken veilig zijn voor jongeren en jongerenwerkers leren over de dingen waar ze op moeten letten bij online interacties.

   In de kern draait werk en veiligheid binnen het jongerenwerk om het creëren van een ondersteunende, inclusieve en veilige ruimte waar jongeren zich kunnen ontwikkelen. Door zorgvuldig in te spelen op specifieke veiligheidsaspecten en strikte regelgeving te handhaven, kunnen jongerenwerkers een positieve impact hebben op het leven van jongeren, terwijl ze tegelijkertijd een beschermende omgeving bieden waarin jongeren zich kunnen ontplooien en hun potentieel kunnen ontdekken.

   Ouderenzorg

   Werk en veiligheid in de ouderenzorg vormen een complex maar essentieel aspect van de gezondheidszorg, waarbij het welzijn van oudere individuen centraal staat. Aandachtspunten en maatregelen binnen dit domein zijn gericht op het creëren van een omgeving waarin ouderen de best mogelijke zorg krijgen, terwijl tegelijkertijd de veiligheid en het comfort van deze kwetsbare populatie worden gegarandeerd.

   Een van de belangrijkste aandachtspunten in de ouderenzorg is valpreventie. Oudere personen hebben vaak een verhoogd risico op vallen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen en complicaties. Daarom is het van vitaal belang om risicofactoren te identificeren, zoals mobiliteitsproblemen of medicatie-effecten, en passende preventieve maatregelen te nemen. Dit kan variëren van het aanpassen van de fysieke omgeving, zoals antislipmatten en handgrepen, tot het implementeren van individuele bewegingsprogramma’s om de spierkracht en stabiliteit te bevorderen.

   Medicatieveiligheid is een ander cruciaal aandachtspunt in de ouderenzorg. Ouderen nemen vaak meerdere medicijnen, wat het risico op medicatiefouten vergroot. Zorgverleners moeten nauwlettend toezicht houden op medicatieplannen, de juiste dosering waarborgen en ervoor zorgen dat ouderen begrijpen hoe ze hun medicijnen moeten innemen. Dit omvat ook bewustmaking over mogelijke bijwerkingen en interactie tussen verschillende geneesmiddelen. Bescherming tegen mishandeling en misbruik vormt helaas ook een aandachtspunt in de ouderenzorg. Ouderen zijn kwetsbaar voor verschillende vormen van misbruik, variërend van fysieke mishandeling tot financiële uitbuiting. Het werken met protocollen voor het melden van verdachte situaties, het bevorderen van bewustwording en het verstrekken van training aan zorgverleners, zijn hierbij van groot belang om de veiligheid van ouderen te waarborgen. Infectiepreventie is een voortdurend aandachtspunt, vooral gezien de gevoeligheid van ouderen voor infectieziekten. Het naleven van strikte hygiënevoorschriften en het hebben van maatregelen om de verspreiding van ziektekiemen te minimaliseren, dragen bij aan het handhaven van een gezonde en veilige zorgomgeving. 

   Naast ervoor zorgen dat de omgeving veilig is, is het ook belangrijk dat ouderen zich goed voelen op emotioneel en sociaal gebied. Het is fijn als ouderen zich gehoord en gerespecteerd voelen. Dit kan gebeuren door ze te betrekken bij beslissingen en kansen te bieden voor sociale interactie. 

   Regels en procedures zijn erg belangrijk om ervoor te zorgen dat het werk in de ouderenzorg veilig verloopt. Dit betekent dat zorgpersoneel de nationale en internationale regels moet volgen, regelmatig getraind moet worden en dat de veiligheidsprocedures regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt moeten worden om aan de veranderende behoeften van de ouderenzorg te voldoen. In de ouderenzorg, waar de situatie vaak complex en veranderlijk is, is het belangrijk om een allesomvattende aanpak te hanteren voor werk en veiligheid. Dit betekent dat er constant gekeken wordt naar wat er beter kan, dat er aangepast wordt aan nieuwe uitdagingen en dat er altijd gestreefd wordt naar een veilige en zorgzame omgeving waarin ouderen de beste zorg krijgen.

   Ziekenhuizen

   In ziekenhuizen is werk en veiligheid van groot belang voor de gezondheidszorg, met de focus op het waarborgen van de veiligheid van zowel patiënten als medisch personeel. Dit omvat het strikt volgen van medische veiligheidsregels en uitgebreide training van het personeel om hoogwaardige zorg te bieden zonder onnodige risico’s. Een centraal aspect van werk en veiligheid in ziekenhuizen betreft het toepassen van strikte medische veiligheidsprotocollen. Deze bevatten procedures en richtlijnen die zijn ontworpen om de veiligheid van patiënten te waarborgen en het risico op medische fouten te minimaliseren, inclusief correcte identificatie van patiënten, toepassing van infectiepreventiemaatregelen en gedetailleerde protocollen voor medicijngebruik en medische apparatuur.

   Infectiepreventie is hierbij bijzonder belangrijk en vereist strikte naleving van hygiënestandaarden, zoals handhygiëne, sterilisatie van medische apparatuur en het gebruik van beschermingsmiddelen. Het personeel wordt getraind om infectierisico’s te herkennen en maatregelen te nemen om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Medicatieveiligheidsprotocollen zijn ook essentieel om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste medicatie krijgen, inclusief dubbele controle van voorschriften, gebruik van barcodesystemen en duidelijke communicatie tussen zorgverleners over medicatiebeheer. Personeelstraining speelt een integrale rol in het handhaven van medische veiligheid in ziekenhuizen. Opleidingsprogramma’s bevatten vaak realistische scenario’s en simulaties om het personeel voor te bereiden op diverse medische situaties en effectief te reageren in noodsituaties.

   Psychosociale veiligheid van ziekenhuispersoneel is een ander aandachtspunt. Het omgaan met stress, het bevorderen van een ondersteunende werkomgeving en het bieden van middelen voor het omgaan met emotionele uitdagingen dragen bij aan het welzijn van het personeel, verminderen burn-out en bevorderen de mentale gezondheid. 

   Regelmatige audits en evaluaties van de naleving van veiligheidsprotocollen dragen bij aan continue verbetering van werk en veiligheid in ziekenhuizen. Hierbij worden mogelijke risico’s bekeken, incidenten geëvalueerd en corrigerende maatregelen geïmplementeerd om herhaling te voorkomen. In een omgeving waar elke beslissing van invloed kan zijn op de gezondheid en het leven van patiënten, is de nauwgezette naleving van medische veiligheidsprotocollen en voortdurende training van het personeel van het hoogste belang. Werk en veiligheid in ziekenhuizen gaan hand in hand met het waarborgen van de hoogste normen van zorg en het creëren van een omgeving waarin zowel patiënten als medisch personeel zich veilig en ondersteund voelen.

   Scholen en kinderopvang

   Werk en veiligheid in scholen en kinderopvang zijn essentieel voor een omgeving waarin zowel leerlingen als personeel gedijen en zich veilig voelen. Het waarborgen van veiligheid omvat diverse maatregelen en protocollen om een gezonde, ondersteunende en risicovrije onderwijsomgeving te creëren. Een belangrijk aspect is de fysieke veiligheid van leerlingen, met maatregelen als het onderhouden van veilige speelplaatsen, het beheren van verkeersstromen en protocollen ter voorkoming van ongevallen. Dit draagt niet alleen bij aan het voorkomen van lichamelijk letsel maar ook aan een positieve leeromgeving. Ook binnen scholen en kinderopvang is psychosociale gezondheid belangrijk, met aandacht voor pesten, bevordering van positieve relaties en het bieden van emotionele ondersteuning. Sociaal-emotionele leerprogramma’s kunnen het welzijn bevorderen en een cultuur van wederzijds respect ontwikkelen. 

   Brandveiligheid is noodzakelijk, met evacuatieplannen, brandoefeningen en onderhoud van brandbestrijdingsapparatuur. Een doeltreffende reactie op noodsituaties, zoals brand, is cruciaal voor de veiligheid van leerlingen en personeel. Gezondheidsmaatregelen spelen een rol, waaronder hygiënenormen handhaven, faciliteiten regelmatig reinigen en maatregelen nemen om de verspreiding van ziekten te voorkomen. 

   Veiligheidstraining voor personeel is belangrijk zodat zij op de hoogte zijn van geldende veiligheidsprotocollen en snel kunnen handelen in noodsituaties, inclusief EHBO, brandbestrijding en het herkennen van tekenen van psychosociale problemen bij leerlingen. Wettelijke naleving en regelgeving zijn de basis, met het voldoen aan bouwvoorschriften, gezondheids- en veiligheidsnormen en wetten ter bescherming van kinderen en werknemers. Regelmatige evaluatie en bijwerking van beleid zijn nodig om aan veranderende normen te voldoen.

   Werk en veiligheid in scholen en kinderopvang gaan verder dan fysieke bescherming; het betreft het creëren van een totale omgeving waarin zowel het lichamelijke als emotionele welzijn van leerlingen en personeel wordt gewaarborgd. Door voortdurende aandacht aan deze aspecten te schenken, kunnen scholen en kinderopvangcentra een veilige en ondersteunende ruimte bieden waarin educatie gedijt en waarin de ontwikkeling en het welzijn van elke leerling centraal staan.

   Bouwsector

   Voor het succesvol uitvoeren van bouwprojecten en het waarborgen van het welzijn van bouwpersoneel is werk en veiligheid in de bouwsector van belang. De bouwplaats brengt diverse risico’s met zich mee en het is essentieel om proactieve preventiemaatregelen te implementeren. 

   Risico’s op bouwplaatsen zijn divers en omvatten gevaren als vallen, vallende objecten, elektrische schokken en machine gerelateerde incidenten. Het is van groot belang om deze risico’s te identificeren en aan te pakken. Preventiemaatregelen omvatten het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen, veiligheidsharnassen en veiligheidsschoenen. Daarnaast is het essentieel om valbeveiligingssystemen te installeren, bouwmaterialen veilig op te slaan en regelmatige inspecties uit te voeren. Veiligheidstraining voor bouwpersoneel is vitaal om ervoor te zorgen dat werknemers zich bewust zijn van de risico’s op de bouwplaats en bekwaam zijn in het nemen van voorzorgsmaatregelen. Deze training omvat het veilig hanteren van gereedschappen en machines, het herkennen van gevaarlijke situaties en adequaat reageren op noodsituaties. Regelmatige bijscholing zorgt ervoor dat bouwpersoneel op de hoogte blijft van nieuwe veiligheidsnormen en -technologieën, waardoor ze effectief kunnen omgaan met veranderende omstandigheden.

   Regels met betrekking tot bouwveiligheid zijn vastgesteld op verschillende niveaus, waaronder lokale, nationale en internationale voorschriften. Het naleven van deze regels is cruciaal om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen en boetes te voorkomen. Deze regels omvatten specifieke voorschriften voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige werkpraktijken en richtlijnen voor het opslaan en hanteren van bouwmaterialen. Het begrip en de naleving van deze regels zijn integrale aspecten van verantwoord en veilig werken in de bouwsector. In een dynamische en veeleisende omgeving als de bouwsector is een proactieve benadering van werk en veiligheid essentieel. Door risico’s te identificeren, preventiemaatregelen te implementeren, bouwpersoneel adequaat op te leiden en strikte naleving van regelgeving te handhaven, kan de bouwsector een veilige werkomgeving waarborgen. Dit draagt niet alleen bij aan het succes van bouwprojecten, maar ook aan het welzijn en de tevredenheid van het bouwpersoneel.

   Thuiswerken, ergonomie, veiligheid en balans

   Thuiswerken is wellicht niet het eerste waar je aan denkt als het gaat om werk en veiligheid, maar het is zeker belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Gelukkig krijgt dit aspect steeds meer aandacht in het moderne arbeidslandschap, waar flexibiliteit en digitalisering de norm zijn geworden. Thuiswerken heeft voordelen, maar er zijn ook specifieke uitdagingen die aandacht vereisen om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. De volgende punten zijn van belang: 

   Ergonomie voor een comfortabele werkplek: Ergonomie is een belangrijk aandachtspunt bij thuiswerken. Werknemers moeten een comfortabele en goed uitgeruste werkplek hebben om fysieke klachten te voorkomen. Het gebruik van ergonomisch meubilair en het positioneren van computerschermen op ooghoogte zijn enkele maatregelen die genomen kunnen worden. Het bevorderen van een gezonde werk-privébalans is essentieel bij thuiswerken. Werknemers moeten duidelijke grenzen stellen tussen werkuren en vrije tijd om een burn-out te voorkomen. Regelmatige pauzes, een vast werkschema en een duidelijke scheiding tussen de werkplek en de rest van het huis, zijn hierbij belangrijk.

   Veiligheid en cybersecurity: Veiligheid van gegevens en cybersecurity zijn kritische aspecten van thuiswerken, gezien de toegang tot gevoelige informatie buiten beveiligde kantoornetwerken. Het gebruik van veilige wachtwoorden, regelmatige software-updates en het gebruik van beveiligde virtuele particuliere netwerken (VPN’s) zijn maatregelen om gegevensveiligheid te waarborgen. Communicatie is cruciaal bij thuiswerken, zowel voor professionele relaties als voor veiligheid. Werkgevers moeten duidelijke communicatielijnen onderhouden en werknemers voorzien van informatie en ondersteuning. Dit kan virtuele vergaderingen, regelmatige updates en toegang tot relevante bedrijfsmiddelen omvatten.

   Tips voor Werk-Privébalans: Voor werknemers met gezinsverantwoordelijkheden kan het creëren van een veilige en rustige werkomgeving een extra uitdaging zijn. Het vaststellen van duidelijke verwachtingen, flexibele schema’s en ondersteuning voor ouders zijn manieren waarop werkgevers kunnen bijdragen aan een veilige thuiswerkomgeving. Wet- en regelgeving met betrekking tot thuiswerken kan variëren, maar het is essentieel dat zowel werkgevers als werknemers op de hoogte zijn van de geldende regels, inclusief arbeidsuren, vergoedingen voor thuiswerken en regels voor veiligheid en gezondheid op de thuiswerkplek.

   In het algemeen is het waarborgen van werk en veiligheid bij thuiswerken een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Het vraagt om open communicatie, proactieve maatregelen voor een gezonde werkomgeving en naleving van relevante wet- en regelgeving. Door deze aspecten serieus te nemen, kunnen werkgevers en werknemers een productieve en veilige thuiswerkpraktijk bevorderen.

   Veilig werken in een kantooromgeving

   Werk en veiligheid in een kantooromgeving zijn van groot belang om een gezonde werkomgeving te garanderen en het welzijn van werknemers te bevorderen. Hoewel kantooromgevingen over het algemeen als minder risicovol worden beschouwd dan sommige andere werkplekken, zijn er toch specifieke overwegingen die de nodige aandacht verdienen. We zetten er een aantal op een rijtje. 

   Ergonomie: Ergonomie is een belangrijk aspect van werk en veiligheid in een kantooromgeving. Het bevorderen van een ergonomische werkplek helpt fysieke klachten te voorkomen en draagt bij aan de algehele gezondheid. Zorg voor verstelbare stoelen en bureaus, plaats computerschermen op ooghoogte en moedig het gebruik van ergonomische accessoires als toetsenborden en muizen, aan.

   Brandveiligheid: Ondanks dat kantoren als veilig worden beschouwd, is het cruciaal om aandacht te besteden aan brandveiligheid. Zorg voor duidelijke nooduitgangen, houd gangpaden vrij en controleer regelmatig brandblusapparaten en rookmelders. Voer ook regelmatig evacuatieoefeningen uit om de bewustwording te vergroten.

   Veilig gebruikmaken van apparatuur: In kantoren wordt veel gebruikgemaakt van computers en andere elektrische apparatuur. Veilig gebruik van deze apparatuur is essentieel. Onderhoud elektrische apparatuur regelmatig, voorkom overbelasting van stopcontacten en zorg voor goed geaarde stroombronnen. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de juiste procedures voor het uitschakelen en ontkoppelen van apparatuur na gebruik. Daarnaast worden ook andere apparaten gebruikt, zoals snijmachines en nietmachines die veilig gebruikt moeten kunnen worden. Zorg voor training over het juiste gebruik en regelmatig onderhoud. Bewustwording van gevaren en het verstrekken van beschermingsmiddelen, als snijbestendige handschoenen, is van belang.

   Werken met beeldschermen: Veel kantoorbanen vereisen langdurig werken met beeldschermen. Werknemers moeten geïnformeerd zijn over ooggezondheid en de juiste plaatsing van beeldschermen. Regelmatige oogonderzoeken en het aanmoedigen van korte pauzes om de ogen te rusten, zijn belangrijke maatregelen tegen visuele vermoeidheid.

   Preventie van werk gerelateerde stress: Psychosociale aspecten, zoals het voorkomen van werk gerelateerde stress, zijn ook belangrijk voor werk en veiligheid in een kantooromgeving. Werkgevers kunnen een positieve werkomgeving bevorderen door realistische werklasten te handhaven, open communicatie te stimuleren en mogelijkheden voor pauzes en ontspanning te bieden. Het aanmoedigen van een goede werk-privébalans draagt bij aan het welzijn van werknemers.

   De essentie van effectief werk en veiligheid op kantoor ligt in het evenwichtig aanpakken van diverse facetten. Werkgevers kunnen een veilige, gezonde en productieve kantooromgeving handhaven door te investeren in ergonomie, doeltreffende brandpreventie, veilig gebruik van apparatuur en het stimuleren van een positieve werkomgeving. Deze investeringen resulteren in een setting waarin werknemers optimaal kunnen presteren, terwijl hun welzijn en veiligheid met zorg worden gewaarborgd. Kortgezegd draagt de collectieve toewijding aan deze aspecten niet alleen bij aan een veilige en gezonde werkomgeving, maar bevordert het ook de tevredenheid en productiviteit van het personeel. Door deze fundamentele principes serieus te nemen, ontstaat een synergetische samenwerking tussen werkgevers en werknemers, gericht op het creëren en onderhouden van een bloeiende kantooromgeving.

   BHV

   Bedrijfshulpverlening (BHV) is een allesomvattende benadering voor het voorkomen, voorbereiden en reageren op noodsituaties binnen organisaties. Het omvat diverse veiligheidsaspecten, zoals brandbestrijding, eerstehulpverlening en evacuatiemanagement. BHV’ers fungeren als eerstehulpverleners, gereed om snel en effectief te handelen bij brand, medische noodgevallen of andere mogelijke risico’s. 

   De rol van BHV gaat verder dan enkel reageren; het omvat ook preventieve maatregelen, als het identificeren en verminderen van risico’s op de werkplek, het geven van veiligheidstraining aan personeel en het waarborgen van naleving van veiligheidsprotocollen. Deze proactieve aanpak versterkt organisaties en bereidt ze voor op diverse noodsituaties. BHV-teams, bestaande uit getrainde vrijwilligers, zetten zich in voor de bescherming van collega’s en de werkomgeving. Ze beschikken over waardevolle kennis en vaardigheden, variërend van levensreddende eerste hulp tot het coördineren van een georganiseerde evacuatie in kritieke situaties.

   Bedrijfshulpverlening vervult een centrale rol in de dynamische bedrijfswereld, waar veiligheid van groot belang is. Het overstijgt louter wettelijke verplichtingen en fungeert als een essentieel systeem dat organisaties voorbereidt op onvoorziene noodsituaties, met als resultaat een doeltreffende bescherming van werknemers, bezoekers en bedrijfsmiddelen. Deze alomvattende aanpak omvat verschillende veiligheidsaspecten, zoals brandbestrijding, eerstehulpverlening en evacuatiemanagement. BHV’ers zijn de eerstehulpverleners die snel en effectief handelen bij brand, medische noodgevallen of andere mogelijke risico’s.

   Naast het reactieve aspect omvat de rol van BHV ook preventieve maatregelen, als het identificeren en verminderen van risico’s op de werkplek, het geven van veiligheidstraining aan personeel en het waarborgen van naleving van veiligheidsprotocollen. Deze benadering maakt organisaties veerkrachtiger en beter voorbereid op diverse noodsituaties. BHV-teams, bestaande uit getrainde vrijwilligers, engageren zich voor de bescherming van collega’s en de werkomgeving. Ze bezitten waardevolle kennis en vaardigheden, gaande van levensreddende eerste hulp tot het coördineren van een georganiseerde evacuatie in kritieke situaties. Of het nu gaat om het bevorderen van een veilige werkcultuur, effectief reageren op noodsituaties of het verminderen van mogelijke risico’s, BHV blijft een integraal onderdeel van doeltreffend veiligheidsbeheer binnen bedrijven en organisaties.

   Praktische tips voor het opzetten van een effectief BHV-systeem

   1. Risicoanalyse: Voer een grondige risicoanalyse uit om de specifieke gevaren binnen de organisatie te identificeren, inclusief het evalueren van brandrisico’s, medische noodgevallen en andere mogelijke bedreigingen.

   2. Training en educatie: Zorg voor uitgebreide training van BHV-teams, waarbij aandacht wordt besteed aan eerste hulp vaardigheden, brandbestrijding, evacuatieprocedures en effectieve communicatie tijdens noodsituaties.

   3. Uitrusting en middelen: Zorg voor de juiste uitrusting en middelen voor BHV-teams om effectief te handelen, waaronder brandblusapparaten, EHBO-kits, communicatiemiddelen en andere relevante tools.

   4. Communicatieplannen: Ontwikkel duidelijke communicatieplannen voor noodsituaties, met inbegrip van het vaststellen van communicatielijnen tussen BHV-teams, werknemers en externe hulpdiensten.

   5. Regelmatige oefeningen: Voer regelmatig realistische noodoefeningen uit om de reactievaardigheden van BHV-teams te verbeteren, waardoor tevens bestaande noodprocedures kunnen worden getest en verbeterd.

   6. Continue evaluatie en aanpassing: Evalueer het BHV-systeem regelmatig en pas het aan op basis van veranderende bedrijfsomstandigheden, personeelsveranderingen of nieuwe risico’s die zich kunnen voordoen.

   Door deze praktische tips toe te passen, kunnen organisaties een robuust en effectief BHV-systeem opzetten, waardoor ze goed voorbereid zijn op noodsituaties en de veiligheid van hun werkomgeving kunnen waarborgen.

   Werk en veiligheid staan centraal in het streven naar een gezonde werkomgeving, waarbij proactieve benaderingen als risicobeoordeling, preventie en noodprocedures van cruciaal belang zijn. De voortdurende evolutie van wet- en regelgeving heeft geleid tot normen voor werkveiligheid en blijft zich ontwikkelen voor de verschillende sectoren en branches. 

   In de zorgsector zijn cruciale aandachtspunten onder andere gericht op patiëntveiligheid, infectiepreventie en strikte naleving van veiligheidsprotocollen. In de bouwsector omvatten risico’s op bouwplaatsen vallen, vallende objecten en machine gerelateerde incidenten. Hier zijn veiligheidstraining, regelgeving en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel. 

   Thuiswerken vereist aandacht voor ergonomie om fysieke klachten te voorkomen, evenals focus op veiligheid van gegevens en cybersecurity. Bedrijfshulpverlening (BHV) is een integraal veiligheidssysteem dat zich richt op voorbereiding, reactie en preventie. BHV-teams spelen een cruciale rol bij brandbestrijding, eerstehulpverlening en evacuaties, aanpasbaar aan diverse werkcontexten.

   In kantooromgevingen zijn ergonomie, brandveiligheid en psychosociale aspecten integrale onderdelen van werk en veiligheid. Een holistische benadering met risicoanalyse, training, adequate uitrusting en regelmatige evaluatie is essentieel. Specifieke sectoren vereisen aandacht voor unieke risico’s, zoals infectiepreventie in de zorg en valpreventie op bouwplaatsen.

   Een doordachte aanpak van werk en veiligheid is van vitaal belang. Of het nu gaat om het waarborgen van patiëntveiligheid in de zorg, het minimaliseren van risico’s op bouwplaatsen, het bevorderen van ergonomie bij thuiswerken of het implementeren van BHV in verschillende contexten, het uiteindelijke doel is het creëren van een veilige werkomgeving voor alle betrokkenen.

   Werk en veiligheid zijn integrale onderdelen van een gezonde werkomgeving. Om een dieper inzicht te krijgen in dit cruciale aspect van het professionele leven, zijn verschillende organisaties en bronnen beschikbaar die waardevolle informatie, richtlijnen en trainingen bieden.

   Belangrijke bronnen voor Werkveiligheid

   Arbeidsinspectie: Een cruciale bron voor informatie over werkveiligheid is de lokale arbeidsinspectie of arbeidsinspectiedienst. Deze instanties, zoals de Nederlandse Inspectie SZW, leveren gedetailleerde informatie over wettelijke vereisten, richtlijnen en handhaving met betrekking tot werkveiligheid.

   Nederlands Normalisatie Instituut (NEN): Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ontwikkelt en beheert normen, waaronder normen op het gebied van veiligheid op de werkplek. Raadpleeg hun publicaties voor sectorspecifieke richtlijnen en standaarden met betrekking tot veiligheidspraktijken.

   Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA): Voor een breder Europees perspectief biedt het EU-OSHA waardevolle informatie en middelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. De website bevat rapporten, tools en casestudies om organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun veiligheidsmaatregelen.

   Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK): De NVVK is een professionele vereniging die zich richt op veiligheidskunde. De vereniging biedt netwerkmogelijkheden, opleidingen en evenementen, waardoor professionals in staat worden gesteld hun kennis op het gebied van werkveiligheid uit te breiden.

   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Het RIVM levert wetenschappelijk onderbouwde informatie op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. De website bevat rapporten en onderzoeken die relevant zijn voor verschillende aspecten van werk en veiligheid.

   Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): Specifiek voor sectoren als de bouw en het  transport biedt de ILT informatie en toezicht op naleving van veiligheidsregels. De website bevat richtlijnen en rapporten over veiligheidspraktijken in deze sectoren.

   Kenniscentrum Arbeid en Platform Zero Accidents (PZO): Het Kenniscentrum Arbeid en Platform Zero Accidents (PZO) heeft als doel het verminderen van ongevallen op de werkvloer. Ze voorzien organisaties van tools, effectieve methoden en evenementen om hen te ondersteunen bij het creëren van veilige werkomgevingen.

   Door contact op te nemen met deze organisaties en bronnen, krijgen professionals waardevolle inzichten en middelen om werk en veiligheid op een effectieve en up-to-date manier aan te pakken. Het voortdurend verkennen van nieuwe informatie en blijven leren van succesvolle methoden draagt bij aan het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving.

  5. Ontdek Kippie Assen, een culinaire wereld van smaak en gemak

   Leave a Comment

   In het bruisende hart van Assen, in winkelcentrum Triade, vind je Kippie Assen, onder leiding van Erik de Roode. Als ervaren eigenaar van een Kippie-vestiging in Emmen gedurende de laatste 15 jaar, brengt Erik zijn passie voor kwaliteit en smaak naar de inwoners van Assen met de overname van de vestiging die je vindt tegenover de Albert Heijn XL. 

   Bij Kippie Assen draait alles om heerlijk gegrilde producten, verrukkelijke, complete maaltijden en ambachtelijk belegde broodjes. De toewijding van het team aan de Kippie-producten, die worden bereid met hoogwaardige ingrediënten, is duidelijk te proeven in elk gerecht. Of je nu haast hebt en een snelle hap zoekt of op zoek bent naar een gemakkelijke maar smaakvolle maaltijd, Kippie Assen heeft voor ieder wat wils.
   Door in de keuken gebruik te maken van krachtstroom, wordt niet alleen een snellere bereiding mogelijk gemaakt, maar het zorgt er ook voor dat de ecologische voetafdruk wordt geminimaliseerd. Ook wordt al het afval zorgvuldig gescheiden en wordt er gebruikgemaakt van duurzaam verpakkingsmateriaal. 

   Ontdek de Kippie Pan

   Een absolute must-try bij Kippie Assen is de befaamde Kippie Pan. Deze culinaire creatie biedt een royale portie van in totaal 2.400 gram aan overheerlijke maaltijden. Kies je voor de rijke smaken van nasi, de klassieke bami, de lichte textuur van mihoen of de hartige Chinese bami? Met een Kippie Pan zet je een smaakvolle en gevarieerde maaltijd op tafel.

   Kom naar Kippie Assen

   Of je nu een lokale inwoner bent of gewoon op bezoek bent in Assen, vergeet niet om Kippie Assen te bezoeken. Laat je verrassen door de heerlijke geuren en smaken. Kies je voor Kippie Assen, dan kies je niet alleen voor smaak en gemak, maar ook voor een verantwoorde, culinaire keuze.

   Bezoek de website kippie.nl/assen voor alle informatie en ontdek alle heerlijke gerechten. Kippie Assen is te bereiken via e-mail assen@kippie.nl of telefonisch op telefoonnummer 0592-769038

  6. Een duik in de toekomst van werk en welzijn 

   Leave a Comment

   In een wereld waarin duurzaamheid en veiligheid steeds meer de koers bepalen, ontplooien bedrijven nieuwe wegen naar een toekomst die niet alleen winstgevend is, maar ook bewust en verantwoord. Dit is geen verhaal dat enkel bedrijfskundigen en veiligheidsinspecteurs aanspreekt, maar een vertelling die ons allen raakt, of we nu deel uitmaken van de werkende wereld of niet.  

   Duurzaam ondernemen, eens een term voor een selecte groep eco-enthousiastelingen, heeft nu het centrale podium veroverd. Het gaat niet langer alleen om groene initiatieven en zonnepanelen, maar om een geïntegreerde benadering van bedrijfsvoering die de planeet, mensen en winst omvat. Bedrijven zetten stappen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, grondstoffen efficiënter te gebruiken en maatschappelijke verantwoordelijkheid te omarmen. Maar waarom zou dit de nieuwsgierigheid wekken van degenen die niet direct betrokken zijn bij de bedrijfswereld? Omdat duurzaamheid ons allemaal aangaat. Het betekent schone lucht, minder afval en een wereld die we in goede staat kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Het betekent dat de producten die we gebruiken en de diensten die we afnemen, worden geleverd met respect voor de natuur.

   Tegelijkertijd gaat duurzaam ondernemen hand in hand met veilig werken. Werkplekken die veilig zijn, zijn niet alleen cruciaal voor werknemers maar voor de hele samenleving. Het gaat niet alleen om het voorkomen van ongevallen, maar ook om het creëren van een cultuur waarin het welzijn van mensen voorop staat. Bedrijven investeren in geavanceerde technologieën, trainingen en beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat elke werknemer aan het einde van de dag veilig en gezond naar huis kan terugkeren.

   Misschien denk je: “Wat heeft dit met mij te maken als ik niet werk?” Welnu, het raakt ons allemaal omdat we consumenten zijn, burgers van deze planeet. De keuzes die bedrijven maken in termen van duurzaamheid en veiligheid hebben directe invloed op wat wij kopen, hoe we leven en de wereld die we erven. In deze editie lees je over een wereld die evolueert naar een plek waarin bedrijven niet alleen gedijen, maar ook bijdragen aan het algemeen welzijn. Het is een uitnodiging om deel te nemen aan een beweging die niet stopt bij de bedrijfspoorten maar onze hele samenleving omvat.

   Of je nu je eigen bedrijf runt, werknemer bent of gewoon een bewuste consument, neem een inkijkje in de toekomst van werk, welzijn en een duurzame wereld die we allemaal delen. 

  7. ‘Als hopen, hunkeren wordt’ 

   Leave a Comment

   Beloften, excuses, eer en schuld; hoe maak je iets, 
   waar jarenlang geen grip op te krijgen viel, tastbaar? 

   hoe vul je een leegte, hoe dicht je een kloof 
   tussen wantrouwen en hoop, tussen nood en aarzeling 
   hoe vertel je dat, scheuren in de muren pas zullen dichten
   na oeverloze verandering?

   hoe spreek je als er niemand lijkt te luisteren
   naar de smeulende woorden op je tong, hoe hoop je nog
   dat een kind ook vannacht zijn zorgen zachtjes 
   wiegen mag, ongestoord dromen mag 
   op een kussen vol angst, hoe blijf je 
   klinken als iemand die nog durft te dromen?

   in dichte mist, rookpluimen of laaghangende wolken, 
   hoe zie je nog waarachtig, met ogen die zó lang aanschouwden 
   dat ze enkel nog staren kunnen?

   hoe geef je iemand reden, om vanuit een dal van wanhoop
   weer op te kijken? hoe vertel je dat 
   die hemel en al haar sterren er niet zijn 
   om te zeggen “tot hier en niet verder”
   maar dat diezelfde vrije lucht
   boven ‘stille wateren en grazige weiden’ 
   een weidsheid die we nooit zijn vergeten
   ons enkel vraagt of we verder durven te dromen
   dan wat zichtbaar is, te blijven geloven dat wat bedekt ligt
   niet voorgoed bedolven hoeft te zijn

   hoe hunker je nog als hoop steeds weer 
   naar de schaduwkant van de straat wordt getrokken
   hoe droom je nog van morgen, als wrakstukken van het verleden 
   nog altijd toekomstige wegen lijken te versperren, hoe vraag je jezelf te groeien? als je snakt naar adem, maar lucht tekort komt

   zo dachten we over toen, zo even en wat straks wellicht gebeuren zou dat ook deze dag gewoon weer
   een volgende was, die begon als zovele voorgingen, argeloos en nietsvermoedend, die hoop
   houden we nog steeds vast om nooit meer los te laten
   al is de greep beurs geknepen, zal ze onmogelijk 
   door onze vingers glippen, ja we hopen nog steeds
   dat we ergens vanuit het voorland van onze kinderen
   op deze dagen kunnen terugkijken en zeggen;

   “toen veranderde alles.”

   Myron Hamming
   Stadsdichter van Groningen

   Myron Hamming is een schrijver en spoken word artist, die enkele jaren geleden zijn baan opzegde om zijn droom na te jagen: Stadsdichter van Groningen worden. En met succes. Niet veel later veroverde Myron de derde plaats tijdens de Martin Luther King Spoken Word Prijs, debuteerde hij bij uitgeverij Ambo|Anthos in Amsterdam en sprak/schreef hij o.a. in opdracht van de NPO en RTL, Rijksoverheid, AFAS Edisons, Humberto Tan en Het Koninklijk Huis.

  8. Industriële spelers Actemium en A&I Kwant Civiel samen sterk; grote sprongen voorwaarts

   Leave a Comment

   Van Zwolle tot aan de Eemshaven, de hele industriële sector wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen. Je wilt een naadloze integratie tussen je visie als organisatie en de dagelijkse operatie realiseren. Daarbij dien je ook rekening te houden met de CO2-doelstellingen en wet- en regelgeving. “De industriële sector is erg dynamisch,” aldus Martin van Hal, Business Unit Manager van A&I Kwant Civiel en van één van de drie Actemium vestigingen in het Noorden. “Dan ben je op zoek naar een ‘single point of contact’ die je kan ontzorgen op alle facetten, van projectmanagement en ontwerp naar systeem integratie, inbedrijfstelling en onderhoud. En laat dat nou precies onze kracht zijn!”

   A&I Kwant Civiel
   Een betrouwbare organisatie voor de bouw en/of verbouw van industriële constructies, dat is het DNA van A&I Kwant Civiel. Of het gaat om nieuwbouw, renovatie of een uitbreiding, wij streven naar hoogwaardige bouwoplossingen die de tand des tijds kunnen doorstaan. “Met het toevoegen van de expertise van A&I Kwant Civiel aan ons netwerk hebben we onze expertise als Business Engineering partner voor onze klanten echt kunnen versterken,” vertelt Martin. “Ik zei altijd: we kunnen op een groen grasveld een fabriek ontwerpen en bouwen, alleen voor de fundering en constructie moest een derde partij worden ingeschakeld. Met de komst van A&I Kwant Civiel binnen ons netwerk is die cirkel helemaal rond. Daar zijn we trots op!”

   Multidisciplinair ontwerp en engineering
   Advies en ontwerp van industriële processen is een inspanning waarbij alle disciplines die we in huis hebben, nl. elektrotechniek en instrumentatie, automatisering, civiel, process engineering en werktuigbouwkunde, nauw met elkaar samenwerken. Dagelijks ontwerpen collega’s efficiënte en betrouwbare productiesystemen die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant. Martin: “Wat we kunnen bieden is heel breed. We onderzoeken de haalbaarheid van een project, zorgen voor engineeringsstandaarden en zijn continu bezig met het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van het proces met zo min mogelijk afval. Green engineering noemen we dat!”

   Inbedrijfstelling
   Een soepele overgang van bestaande processen naar de nieuwe systemen met minimale verstoring van de productieactiviteiten, dat is voor de industrie van groot belang. Martin benadrukt dat dit een complex proces is dat een zorgvuldige planning, coördinatie en expertise vereist. “Daar komt het voordeel van onze gebundelde krachten tevoorschijn. De implementatie is een cruciale fase waarbij specifieke ontwerpen en oplossingen worden geïmplementeerd. Op dit punt worden alle individuele componenten als geheel samengevoegd. Doordat we alle facetten van de industriële lifecycle in één organisatie aanbieden kunnen we snel met elkaar schakelen. Zo verloopt de migratie of inbedrijfstelling soepel en helpen we de industrie vooruit.” 

   Service en onderhoud
   Naast alle voorgaande facetten is optimaal onderhoud essentieel voor een probleemloos productieproces. “Onze maintenance afdeling bestaat uit zeer kundige en waardevolle collega’s,” aldus Martin. “Wat zij doen in het veld heeft enorme toegevoegde waarde, voor onze klanten maar ook zeker voor ons als organisatie.” De onderhouds- en servicediensten binnen Actemium zijn in overleg af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. Of er nu behoefte is aan een (ATEX)training, (ATEX)inspectie, een onderhoudscontract of slim onderhoud, wij denken mee om op maat gemaakte onderhoudsoplossingen te realiseren!

   De facetten van dienstverlening binnen de industrie zijn door de combinatie van A&I Kwant Civiel en Actemium dus ontzettend breed. Daarbij zijn we continu bezig met innovatie en verbeteringen, om de duurzaamheid, digitalisatie en veiligheid in de industrie te bevorderen. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar nieuw talent. Denk je dat je met jouw ervaring een bijdrage kunt leveren binnen één van bovengenoemde facetten? Scan dan deze QR-code en ontvang de leukste vacatures bij jou in de buurt in je mailbox!

   Nog niet volledig overtuigd? Bekijk dan eens ons vorige artikel en lees hoe collega’s het werken bij de organisatie ervaren. http://www.n33dubbelbekeken.nl/werken-bij-ai-kwant-en-actemium-is-de-industrie-uitdagen/ 

  9. Gaswinning Groningen 

   Leave a Comment

   Hoe het allemaal begon met de gaswinning in de provincie Groningen

   Al in 1948 vond de NAM het allereerste aardgas in Nederland, in Drenthe bij Coevorden. De eerste gaswinning in Groningen begon in 1959. Toen werd het gasveld in de buurt van Slochteren door de NAM ontdekt. Dit gasveld bleek een van de grootste ter wereld te zijn. Het was een belangrijke ontdekking voor de Nederlandse economie. Sindsdien is er veel gas gewonnen uit het veld. Al het winnen van aardgas heeft ertoe geleid dat er aardbevingen ontstonden. Deze aardbevingen geven op hun beurt weer schade aan gebouwen in de regio. 

   De ontwikkelingen van de gaswinning in Groningen hebben een aantal fases doorgemaakt. In de beginjaren werd er vooral gekeken naar de economische mogelijkheden van het gasveld en werd er weinig aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen voor de regio en haar inwoners. In 1963 begonnen de eerste boringen bij Slochteren. Binnen tien jaar was al driekwart van Nederland aangesloten op het Groningse gas. 

   In de jaren ‘70 en ‘80 werden de eerste signalen van bodemdaling en aardbevingen in Groningen waargenomen. Er werd toen al gewaarschuwd voor de mogelijke schade die deze verschijnselen konden veroorzaken, maar er werd weinig actie ondernomen. Later in de jaren ’90 en 2000 nam de aandacht voor de gevolgen van de gaswinning toe. Mede door de toename van aardbevingen en de schade die daardoor ontstond aan huizen en gebouwen in de regio. Er werden maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren en schade te herstellen, maar deze werden door veel mensen als onvoldoende beschouwd.

   De gaswinning heeft een grote impact gehad op de regio en haar inwoners. Veel mensen hebben schade geleden aan hun huizen en gebouwen en hebben te maken gehad met angst en onzekerheid. Er is veel discussie over wie verantwoordelijk is voor de schade en wie daarvoor moet opdraaien. Ook is er discussie over de vraag of de overheid en de gasproducenten genoeg hebben gedaan om de veiligheid van de regio te waarborgen. In de beginjaren van de gaswinning in Groningen lag de focus voornamelijk op het economisch rendement van het gasveld en was er relatief weinig aandacht voor de mogelijke gevolgen van de gaswinning voor de omgeving. Er werden weliswaar metingen en onderzoeken uitgevoerd om het gasveld te karakteriseren en om de productie te optimaliseren, maar de aandacht voor de mogelijke gevolgen voor de bodem, de gebouwen en de veiligheid van de inwoners van Groningen was beperkt. 

   Doordat in de loop der jaren steeds duidelijker werd dat de gaswinning gevolgen had voor het veilig wonen in de regio kwam er steeds meer aandacht voor de aardbevingen en de bodemdaling. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van de gaswinning en de gevolgen voor de regio. Er zijn onder andere  onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de aardbevingen en welke schade er is ontstaan bij gebouwen. Verder is gekeken naar mogelijke oplossingen om de ontstane problemen op te lossen, zoals het versterken van gebouwen en het verminderen van de gaswinning.

   De Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen 
   De Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen is ingesteld om onderzoek te doen naar de oorzaken en gevolgen van de gaswinning in Groningen en naar de rol van de overheid en de gasproducenten in het ontstaan en de afhandeling van de problemen die daaruit zijn voortgekomen. De gaswinning in Groningen heeft geleid tot aardbevingen en schade aan gebouwen en heeft een grote impact gehad op de leefbaarheid en veiligheid van de regio. In de loop der jaren is er veel kritiek geweest op de manier waarop de gaswinning is georganiseerd en gereguleerd en op de manier waarop de gevolgen ervan zijn aangepakt. Er waren al eerder onderzoeken gedaan naar de gaswinning en de gevolgen daarvan, maar de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen had als doel om een breder en diepgaander onderzoek uit te voeren en om aanbevelingen te doen voor de toekomst. 

   De enquêtecommissie heeft onder meer onderzocht hoe de gaswinning in Groningen is opgezet en gereguleerd, hoe de veiligheid van de inwoners is gewaarborgd, hoe de schade aan gebouwen is afgehandeld en welke lessen er uit de gang van zaken getrokken kunnen worden. De bevindingen van de enquêtecommissie hebben geleid tot aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving, de schadeafhandeling en de veiligheid van de inwoners van Groningen. De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen is op 9 februari 2021 geïnstalleerd en heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking. Het rapport dat daarna is verschenen onder de titel ‘Groningers boven gas’ werd op 24 februari 2023 in Zeerijp aan de Tweede Kamer aangeboden. 

   In het rapport ‘Groningers boven gas’ boek 2 feitenreconstructie 1959-2012, is te lezen: ‘De vondst van de gasbel leidt bij betrokkenen tot blijdschap en optimisme. Tegelijkertijd is de vondst óók omgeven met onduidelijkheid en soms zelfs geheimzinnigheid. Deze gespletenheid is al vanaf het prille begin kenmerkend voor de gaswinning in Nederland, zoals ook uit het aangehaalde krantenartikel uit 1963 blijkt.’ (pagina 131 – 1.1 Inleiding)

   In het In het rapport ‘Groningers boven gas’ boek 2 feitenreconstructie 1959-2012 valt verder te lezen: ‘De afspraken in de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 blijven deels geheim en het ministerie is weinig mededeelzaam naar de Groningse gemeenten, maar ook naar de Tweede Kamer. Voor inwoners blijft het lange tijd gissen naar de omvang en betekenis van de gasvondst in Slochteren. Wat brengt de gaswinning hen? Deze gespletenheid en onduidelijkheid is vanaf het begin kenmerkend voor de Groningse gaswinning.’ (pagina 295 – 1.6 Bevindingen 1959-1994)

   Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen geeft inzicht in het verloop van de ontwikkeling van de gaswinning in de provincie Groningen. Wil je zelf meer lezen? Je kunt het rapport, dat bestaat uit vijf delen, downloaden. Ga hiervoor naar www.tweedekamer.nl/Groningen/rapport 

   De eerste aardbeving 
   De eerste aardbeving die vermoedelijk is veroorzaakt door gaswinning, vond plaats op 26 december 1986 bij de plaats Assen, net buiten de provincie Groningen. De beving had een magnitude van 3,0 op de schaal van Richter en werd destijds niet direct in verband gebracht met de gaswinning in Groningen.

   De eerste aardbeving die wel direct in verband werd gebracht met de gaswinning vond plaats in Huizinge op 16 augustus 2012, deze aardbeving vond plaats op zo’n drie kilometer diepte met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Na deze aardbeving kwamen er veel meldingen binnen van schade. Vanaf dat moment ontstond er steeds meer politieke en maatschappelijke druk om de gaswinning te verminderen. En om daarnaast meer aandacht te besteden aan de gevolgen ervan. In de jaren na de zware aardbeving in 2012 namen de aardbevingen in de provincie toe. 

   Om de regio veilig te maken werd in 2018 besloten om de gaswinning zo snel mogelijk af te bouwen en uiteindelijk helemaal te stoppen. Sinds 1 oktober 2022 staat de gaskraan van het Groningerveld op de waakvlam. Dat betekent dat er nog een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen. Als de situatie het toelaat is het de bedoeling van het kabinet om de gaswinning uit het Groningerveld te stoppen in het najaar van 2023, uiterlijk 2024.

   Aardbevingsgebied
   Het aardbevingsgebied in Groningen is een gebied waar aardbevingen kunnen voorkomen als gevolg van de gaswinning. De gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen het aardbevingsgebied vallen hebben te maken met aardbevingen en de gevolgen daarvan, zoals schade aan gebouwen, verminderde leefbaarheid en veiligheid en verminderde waardering van woningen en vastgoed. Het gaat om het gebied Midden-Groningen, Het Hogeland, de Eemsdelta, Groningen, Oldambt en Westerkwartier. 

   Er zijn verschillende momenten aan te wijzen waarop duidelijk werd dat de gevolgen van de gaswinning in Groningen groter waren dan aanvankelijk werd gedacht. In de jaren ‘90 werden de eerste schademeldingen als gevolg van aardbevingen door de gaswinning geregistreerd. De NAM, de exploitant van het Groningse gasveld, erkende toen nog niet dat er een verband was tussen de gaswinning en de aardbevingen. Zoals al eerder geschreven vond in 2012 de eerste zware aardbeving plaats. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceerde in januari 2013 een rapport over de veiligheid van de gaswinning in Groningen. Daarin werd gesteld dat de risico’s van de gaswinning onvoldoende waren onderzocht en dat de veiligheid van de inwoners van Groningen niet voldoende was gewaarborgd. De Groningse Commissaris van de Koning, Max van den Berg, riep in maart 2013 op pas op de plaatst te maken wat de gaswinning in de provincie Groningen, betrof dit vanwege de zorgen over de veiligheid van de inwoners. Bijna een jaar later, in januari 2014 publiceerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) een rapport waarin geconcludeerd werd dat de veiligheid van de inwoners van Groningen niet voldoende was gewaarborgd en dat de overheid en de NAM hun verantwoordelijkheid onvoldoende hadden genomen.

   Wat wordt verstaan onder aardbevingsschade? 
   Onder aardbevingsschade wordt verstaan schade die is ontstaan aan gebouwen, huizen en andere bouwwerken, als gevolg van aardbevingen die zijn veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Het gaat hierbij om schade die niet is ontstaan door regulier onderhoud of veroudering van de woning of het gebouw, maar specifiek het gevolg is van trillingen en bewegingen in de bodem die veroorzaakt worden door de gaswinning.

   Enkele voorbeelden van aardbevingsschade zijn: scheuren in muren, plafonds en vloeren, beschadigde funderingen en verzakkingen. Ook kunnen er problemen ontstaan met ramen, deuren en kozijnen die niet meer goed sluiten als gevolg van de scheefstand van de woning of het gebouw. Heb jij te maken met schade door de aardbevingen? Dan is het belangrijk om dit specifiek te melden. Niet alle schade wordt automatisch als aardbevingsschade aangemerkt. Als je hebt aangegeven dat je aardbevingsschade hebt, wordt er eerst een inspectie uitgevoerd om vast te stellen of de schade daadwerkelijk het gevolg is van aardbevingen. Indien dit het geval is, kan een schadevergoeding worden aangevraagd. 

   Melden van schade 
   Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is de opvolger van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) en is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle schade als gevolg van de gaswinning in Groningen, zowel fysieke als immateriële schade. Wil je schade melden ga dan naar de website www.schadedoormijnbouw.nl. Op de website vind je meer informatie over de verschillende schadevergoedingen. Wil je meteen contact opnemen, dan kan dat via het telefoonnummer 0800-4444111 van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur. Wil je langskomen? Dan is dat mogelijk op afspraak. Mail dan naar contact@schadedoormijnbouw.nl. 

   Niet alleen schade aan woningen en gebouwen
   Naast fysieke schade aan gebouwen en infrastructuur kunnen de gaswinning en de daarmee gepaard gaande aardbevingen, ook mentale schade veroorzaken bij de bewoners van het aardbevingsgebied. De aardbevingen zelf en de onzekerheid en stress die daarmee gepaard gaan, kunnen leiden tot psychische klachten zoals angst, stress, depressie en slaapproblemen. Bewoners kunnen zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis en in hun omgeving, en dit kan leiden tot een gevoel van machteloosheid en onveiligheid. Ook de langdurige afwikkeling van schadeclaims en onzekerheid over de toekomst kan leiden tot stress en spanning. Dat er mentale schade als gevolg van de gaswinning kan optreden is erkend. Het is dan ook mogelijk om hier een schadevergoeding voor aan te vragen. Deze vergoeding kan dan gebruikt worden voor psychologische hulp of ander vormen van ondersteuning die nodig zijn. 

   De mentale en psychische schade heeft een grote impact op het dagelijks leven van de bewoners in het aardbevingsgebied. Veel mensen hebben last van de angst en stress die de aardbevingen veroorzaken. Ook de onzekerheid die de hele situatie met zich meebrengt draagt bij aan mentale schade. Mensen hebben last van slaapproblemen, concentratieproblemen en vermoeidheid. En dat is van invloed op het dagelijks functioneren. 

   Daarnaast kan het gevoel van onveiligheid en onzekerheid over de toekomst leiden tot psychische klachten als depressie en een gevoel van machteloosheid. Dit kan weer leiden tot verminderde sociale contacten en het vermijden van bepaalde situaties of plekken. De psychische schade kan ook van invloed zijn op het werk en de financiële situatie van bewoners, omdat zij door hun klachten mogelijk minder goed in staat zijn om te werken. Het is belangrijk om deze problemen serieus te nemen en te erkennen. Ervaar je problemen neem dan contact op met je huisarts. 

   Helaas hebben ook kinderen in de aardebevingsgebieden te kampen met klachten. Ook zij lijden aan de gevolgen van de aardbevingen en de gaswinning. Zij kunnen net als volwassenen last hebben van angst, stress en onzekerheid over de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en vermoeidheid, wat van invloed kan zijn op hun schoolprestaties en sociale leven. De schade aan huizen en gebouwen, versterkingswerkzaamheden en de onzekerheid over de veiligheid van de leefomgeving, kan een grote impact hebben op kinderen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onveiligheid en onzekerheid over de toekomst, omdat kinderen zich minder veilig en vertrouwd voelen in hun eigen omgeving. De aardbevingsproblematiek kan leiden tot sociale isolatie van kinderen en gezinnen in het aardbevingsgebied, bijvoorbeeld doordat zij minder bezoek krijgen van vrienden en familie buiten de regio. Dit kan weer leiden tot gevoelens van eenzaamheid en depressie bij kinderen. De gevolgen van de aardbevingen en de gaswinning hebben niet alleen fysieke, maar dus ook mentale en psychosociale gevolgen voor kinderen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Het is daarom belangrijk om ook hier aandacht aan te besteden en ondersteuning te bieden waar nodig.

   Vergoeding voor kinderen
   In het aardbevingsgebied wonen ongeveer 30.000 kinderen. Een groot deel hiervan komt in aanraking met aardbevingen en/of de versterkingsopgave en alles wat daarbij komt kijken. Opgroeien in een aardbevingsregio heeft een grote impact op de jeugd. Zij willen vaak graag weten hoe het zit met de aardbevingen en versterkingsoperaties en informatie over wat er gaat gebeuren, met hun huis en met hun school. Kinderen en jongeren hebben veel ideeën om hun situatie te verbeteren (bron: Sociaalplanbureau Groningen).

   Sinds oktober 2018 werkt het Sociaal Planbureau Groningen samen met Gronings Perspectief aan een onderzoek naar de effecten van de aardbevingen op de leefbaarheid in de provincie Groningen. Het Gronings Perspectief onderzoekt onder andere de gezondheid, het welzijn en de leefsituatie van de bewoners in het aardbevingsgebied.

   Ook biedt Gronings Perspectief een platform waarop bewoners van het aardbevingsgebied hun ervaringen en perspectieven kunnen delen.

   De resultaten van het onderzoek van Gronings Perspectief worden gebruikt om beleidsmakers en andere betrokken partijen te informeren en te adviseren over de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden om gerichte hulp en ondersteuning te bieden aan bewoners die te maken hebben met aardbevingsschade en de gevolgen daarvan. 

   Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. Het onderzoeksteam van Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten. Dit gebeurt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten onder panelleden, interviews en groepsgesprekken met bewoners en professionals in de regio. De organisatie richt zich op onderzoek naar de sociale gevolgen van de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Het doel van Gronings Perspectief is inzicht te krijgen in de manier waarop de gaswinning en aardbevingen de leefsituatie en gezondheid van de bewoners van het aardbevingsgebied beïnvloeden. 

   Er zijn verschillende instanties en organisaties die zich bezighouden met hulp binnen het aardbevingsgebied. Diverse hulp wordt geboden aan de mensen die daar wonen en hulp nodig hebben. 

   • Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG): IMG is opgericht om schade als gevolg van de gaswinning in Groningen af te handelen. Het IMG handelt schade af die is ontstaan door bevingen of door de versterkingsoperatie. Het instituut geeft advies over versterking en verduurzaming van woningen.
   • Nationaal Coördinator Groningen (NCG): De NCG is aangesteld om de versterking en verduurzaming van gebouwen in Groningen te coördineren. Het gaat hierbij om zowel particuliere als publieke gebouwen. Ook houdt de NCG zich bezig met het begeleiden van bewoners bij de versterking en verduurzaming van hun woning.
   • GGD Groningen: De GGD Groningen biedt psychosociale ondersteuning aan bewoners van het aardbevingsgebied die kampen met de gevolgen van de aardbevingen. Hierbij kan gedacht worden aan angst, stress, slaapproblemen en andere gezondheidsklachten. Ook worden er preventief activiteiten georganiseerd om de mentale en fysieke gezondheid van bewoners te bevorderen.
   • Gronings Perspectief: Zoals eerder genoemd richt Gronings Perspectief zich op onderzoek naar de sociale gevolgen van de gaswinning en aardbevingen in Groningen. Het doel is om inzicht te krijgen in de manier waarop de gaswinning en aardbevingen de leefsituatie en gezondheid van de bewoners van het aardbevingsgebied beïnvloeden.

   Naast deze instanties en organisaties zijn er ook veel lokale initiatieven en projecten opgezet om bewoners van het aardbevingsgebied te ondersteunen en te helpen. Zo zijn er bijvoorbeeld buurtcentra en wijkteams die zich richten op het versterken van de sociale samenhang in de wijk of buurt en het bieden van hulp en ondersteuning waar nodig.

   22 miljard voor herstel provincie Groningen
   In reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen stelt het kabinet de komende dertig jaar in totaal 22 miljard euro beschikbaar voor de provincie Groningen. Het geld is bedoeld voor het herstel van de provincie die te lijden heeft gehad van de gaswinning. Van deze 22 miljard is 7,5 miljard bedoeld voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het bedrag wordt opgedeeld in 250 miljoen per jaar. Voor schadeherstel en versterking in het Groningse aardbevingsgebied wordt 12 miljard van de 22 miljard beschikbaar gesteld. Daarbij geeft het kabinet aan dat er ‘zo lang als nodig voldoende geld’ beschikbaar is voor schadeherstel en versterking van huizen. 

   Er wordt gekozen voor een andere aanpak voor versterking van het gebied. Het zal voortaan niet meer per huis, per straat, buurt of dorp gaan. Er wordt gekozen voor de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Ook wordt de ongelijke behandeling van soortgelijke gevallen ongedaan gemaakt. 

   Inwoners krijgen een vergoeding van 2.500 euro per adres voor de tijd die zij kwijt zijn aan de versterking van hun woning. Dit geldt voor huurders alsook voor eigenaren. De bewonersbegeleiders van Nationaal Coördinator Groningen krijgen per geval 50 euro. Dit geld is bedoeld om problemen op te lossen en om de voortgang erin te houden. De afhandeling van schademeldingen zal ook anders gaan. Het zal milder, makkelijker en menselijker gebeuren, aldus het kabinet. Daarbij wordt het beleid waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door aardbevingen groter. Bij schades onder de 40.000 euro wordt niet meer gekeken naar wat de oorzaak is. Er komt een knelpuntennota om ongelijkheden tegen te gaan, bijvoorbeeld aan de randen van het bevingsgebied waar het ene huis wel schade vergoed krijgt het andere niet. Dit alles loopt via het IMG. 

   Energiearmoede
   Ook wordt de energiearmoede in het bevingsgebied aangepakt. Dit wordt gedaan doordat de huizen die nog versterkt moeten worden, meteen aardgasvrij worden gemaakt. Voor de overige woningen komt er extra geld vrij om de woningen te verduurzamen en van het gas af te laten gaan. Dit komt boven op de bestaande maatregelen. Het kabinet legt jaarlijks verantwoording af over de voorgang om zo de uitvoering van het gehele plan te waarborgen. Ook zal er ieder halfjaar een gesprek plaatsvinden in Groningen over de stand van zaken. Deze procedure wordt wettelijk vastgelegd. 

   Erkenning welzijn en gezondheid
   Dat de aardbevingen niet alleen schade aan huizen geven maar ook zorgen voor langdurige negatieve gevolgen voor de gezondheid, het welzijn en de saamhorigheid erkent het kabinet. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Dat vraagt om sociaal-maatschappelijke verbetering. Daarom komt het kabinet met een aantal maatregelen. 

   Gemeenten krijgen extra geld om inwoners met (psycho-)sociale of gezondheidsproblemen te helpen. Er komt financiële steun voor Groninger Dorpen en andere lokale organisaties. Op die manier kunnen zij meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid in het gebied. Daarnaast komt er een jongerenraad, die een adviserende rol krijgt in het geheel. Ook investeert het kabinet in maatregelen om schooluitval te verminderen door het inzetten van aardbevingscoaches voor psychische hulp. Het kabinet vindt dat zij de mensen in het gaswinningsgebied als individu en als collectief te kort heeft gedaan en wil dit herstellen met de voorgenomen maatregelen. 

   Geld voor uitvoering sociale agenda
   Los van het Nationaal Programma Groningen komt er een programma onder de naam Sociale Agenda. De gemeenten ontvangen extra geld om dit te kunnen uitvoeren. Gemeenten krijgen een eenmalig bedrag van vijfhonderd miljoen euro, gevolgd door een jaarlijkse bijdrage van honderd miljoen voor een periode van dertig jaar. Het programma Sociale Agenda is ervoor om bewoners, scholen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, het bedrijfslieven etc. een brede coalitie te laten vormen. Samen moeten zij dan aan de slag om een aantal doelstellingen te formuleren. Denk bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, onderwijskwaliteit en leefbaarheid. 

   Het beschikbaar stellen van de 22 miljard (de ereschuld) moet ervoor zorgen dat het gebied weer wordt opgebouwd. Niet alleen wordt er geld beschikbaar gesteld voor het aardebevingsgebied. Er komt ook nog geld vrij voor de verdubbeling van de N33 en de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal wordt doorgetrokken. Ook zijn er plannen om de Groningse economie een impuls te geven. Hiervoor wordt een Economische Agenda opgesteld.  

  10. DHSS – Clarksons Port Services breidt uit in Eemshaven

   Leave a Comment

   DHSS, de logistieke speler in Offshore Wind, breidt uit in de Eemshaven. Extra buitenterrein, loodsopslag en kantoren zijn benodigd om de groei in hernieuwbare energie opwekking op zee te faciliteren vanuit de haven. Een zogenaamd business service center, inclusief parkeerplaatsen voor technisch personeel wordt gerealiseerd aan de Westlob.

   Als spin in het web, ontzorgt het diverse stakeholders werkzaam in verschillende fasen van de levenscyclus van offshore windparken: van onderzoek naar nieuwe offshore wind gebieden tot de dagelijkse operatie en onderhoudsfase van windparken. Het aanspreekpunt daar waar het gaat om douanezaken, opslag en overslag van goederen alsmede het bieden van dienstverlening qua transport en huisvesting van technisch personeel.

   Het bedrijf is onlangs overgenomen door Clarkson Port Services uit Engeland, onderdeel van het beursgenoteerde Clarksons PLC. Het biedt een compleet ecosysteem aan van maritieme diensten, waaronder scheepsmakelaardij, onderzoek, financiën, digitale tools, haven en helikopter gerelateerde diensten en groene adviesdiensten. Het geïntegreerde aanbod wordt aangedreven door intelligentie, waardoor inzicht, branchekennis en slimmere oplossingen wordt aangeboden. Met een wereldwijd bereik, expertise en diepgaande ervaring kunnen we samenwerken met klanten in elke sector.

   De extreme ontwikkeling in groene energie op zee, houdt in dat infrastructuur in havens plus de bereikbaarheid van deze havens prioriteit moet hebben. Eemshaven is aangewezen als een van de zes leidende offshore wind havens rondom de Noordzee, om de uitrol naar 65GW in 2030 mede te faciliteren. Van belang is de bereikbaarheid van de haven vanuit zee, maar ook via het wegennet. De N33 vormt hier een zeer belangrijke ader.

 • Nieuws
 • Edities
 • Contact